Наша діяльність


Чеський центр Київ

На прохання української сторони Чеський центр у Києві має статус культурного відділення Посольства Чеської республіки. З цього також випливає його основна діяльність, яка зосереджується на презентуванні культури, викладанні чеської мови та співпраці з громадами краян.  

Діяльність Чеського центру при Посольстві Чеської Республіки в галузі культури не обмежується традиційними напрямами у музиці, кіно, театральному чи образотворчому мистецтві, але також направлена на розвиток нових тенденцій та альтернативних пошуків у мистецтві. Чеський центр організовує та підтримує культурні й освітні акції, які створюють цілісне враження про Чеську Республіку як державу, що прагне до інтеграції з найрозвинутішими країнами світу. Співпраця на міждержавному рівні засновується на принципі, що добра взаємна поінформованість сприятиме розвиткові дружніх стосунків між країнами.  

Курси чеської мови


Завантажити логотипи


Наші партнери
та спонсори