Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

1 бер. 2019 - 23 груд. 2019

Резиденція «30 років свободи»

Інститут мистецтв і театру у співпраці з Чеським центром у Києві оголошує конкурс в області літературної творчості на місячне творче проживання у Києві в період з 1 по 31 травня 2019 року.

У конкурсі на резиденцію можуть брати участь журналісти, репортери, публіцисти або письменники, котрі пишуть про актуальні теми громадськості (свобода, демократія, громадський активізм тощо) за умови, що написаний тест(-и), репортаж(-і) і т. д. буде опублікований в респектабельній періодиці чи медіа. Конкурсант повинен мати постійне місце проживання або працювати в Чеській Республіці. Авторові буде компенсовано: проживання, витрати на дорогу в/з України та витрати пов’язані з перебуванням у розмірі 10 000 чеських крон.

 


 

O rezidenční pobyt mohou zažádat novináři, reportéři, publicisté či spisovatelé, kteří se věnují aktuálním celospolečenským tématům (svoboda, demokracie, občanský aktivismus atp.) s tím, že vytvořený text/y, reportáž/e apod. musí být publikovány v respektovaném periodiku či médiu.

Žadatel musí mít trvalý pobyt nebo pracovat v České republice. Autorovi bude hrazeno: ubytování, cestovní náklady do/z Ukrajiny a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy 
a) Motivační dopis v češtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu atd. (v podobě maximálně dvou stran formátu A4). 
b) Profesní životopis žadatele v češtině. 
c) Přehled napsaných a vydaných děl.

Podmínky pro podání žádosti

Žádost zpracovanou podle uvedených podmínek zašlete Viktorovi Debnárovi na e-mailovou adresu viktor.debnar@idu.cz.

Uzávěrka přihlášek: 15. března 2019

  • Po termínu předložené žádosti a neúplně či chybně zpracované žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti posoudí odborná komise; o výsledku výběrového řízení budou žadatelé vyrozuměni do 22. března 2019.
  • Vybraný literát zpracuje písemnou zprávu o pobytu v rozsahu cca jedné strany A4 nejpozději do 10 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.

http://rezidence.idu.cz/2019/kyjev2019/?fbclid=IwAR0HxzItfuBfvmMdmgHuySwRUz_UjEHwnwTCTXj95LpmjUHxQCmqHZnj1_4

 

Місце проведення:

Дата:

Від: 1 бер. 2019
До: 23 груд. 2019

Організатор:

Чеський центр є співорганізатором події


Нагадування про акцію
Ця подія не може бути відкликанa, оскільки вже почалася