Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

16 січ. 2017 - 30 груд. 2017

Викладання чеської мови носіями

Чеський центр запроваджує викладання носіями мови в Києві, Львові, Харкові, Днiпрi, Вінницi, Івано-Франківську та Мінську.

Podzimní semestr


Lenka Vaněčková - lektorka v Kyjevě

Jsem absolventka oborů Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Čeština v komunikaci neslyšících. Několik let jsem pracovala jako tlumočnice českého znakového jazyka a lektorka češtiny pro neslyšící. V posledních letech se věnuji také výuce češtiny pro cizince v kurzech jazykových škol a v individuálních lekcích. Nyní se velmi těším na studenty v Českém centru na Ukrajině i na Ukrajinu samotnou.Zuzana Milerová - lektorka v Kyjevě

Narodila jsem se 10. dubna 1992 v Šumperku a jsem absolventkou hudební vědy na Masarykově univerzitě. Nyní svá studia rozšiřuji o učitelství estetické výchovy a informační studia.
Loňské léto jsem pořádala lekce české konverzace v bavorském Regensburgu,  zde v Českém centru působím jako lektorka českého jazyka a kulturně-organizační element.Radka Garbuzová - lektorka v Kyjevě

Rodilá mluvčí ing.Radka Garbuzová

Občanství: Česká republika

Místo narození: Brno, Česká republika

Vzdělání: VŠ, ruský jazyk a literatura

Postgraduální kurzy: metodický kurz češtiny jako cizího jazyka, ÚJOP Praha

Lektorka češtiny a překladatelka s více než dvacetiletou praxí.Kristýna Montagová - lektorka v Ivano-Frankivsku

Jmenuji se Kristýna Montagová a pocházím z Opavy, kde jsem se 16. 12. 1992 narodila. Na Ostravské univerzitě v Ostravě jsem  vystudovala bakalářský obor Pedagogické fakulty – Pedagogika/Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. V rámci bakalářského studi jsem se zúčastnila studijního programu Erasmus – na turecké univerzitě Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, kde jsem se věnovala převážně programu English Language Teaching. V současnosti studuji nMgr. obor Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Učitelství českého jazyka pro SŠ/Učitelství češtiny jako cizího jazyka.  Kromě výuky zahraničních univerzitních studentů se zabývám také osvojováním češtiny u dětí-cizinců předškolního věku a mezi další záliby patří např. literatura. Na Ukrajinu se těším jako na příležitost k poznání něčeho nového – jak k poznání nových lidí, tak nové země. Tereza Valentová lektorka v Dnipro

Jsem studentkou české filologie a obecné lingvistiky. Minulý semestr jsem strávila na univerzitě v Polsku, kde jsem objevila kouzlo studia slovanských jazyků. Baví mě pozorovat shody a rozdíly v jednotlivých jazycích a především tzv. false  friends. Mimo studium se pohybuji v mediální oblasti, pracuji jako mediální analytik, ale raději působím na druhé straně „barikády“ a obsah sama vytvářím či se věnuji korekturám. Mým velkým koníčkem je skauting, již mnoho let měním knížky a notebook ve volných chvílích za pohorky a tropení (nejen) hloupostí s dětmi a přáteli. Kromě toho ráda cestuji a nikdy nepohrdnu šálkem dobré kávy.

 

 

Daniel Herman - lektor v Charkově

Jmenuji se Daniel Herman. Vystudoval jsem na FF UK historii a obor pedagogicko-psychologického zaměření. Absolvoval jsem studium na Université Le Mirail v Toulouse a Institut fűr internationale Politik und Wirtschaft v Hamburku. Rigorózní zkoušku na téma antisemitismus přelomu XIX. a XX. století jsem složil na FF OSU. Zajímám se o literaturu, dějiny filmu a divadla. Jako dobrovolník jsem vyučoval český jazyk u krajanských komunit v Moldavsku a na Ukrajině.Martin Oknecht - lektor ve Lvově

Narodil se v roce 1988  Praze, kde absolvoval  gymnaziální studia. Vystudoval politologii ( Bc., FF) a mezinárodní vztahy (Mgr., FSV) na Univerzitě Karlově. V rámci programu Erasmus strávil semestr ve švédské Uppsale. Od mládí je činný ve skautu, má za sebou řadu dobrovolnických projektů v České republice, ale i v zahraničí (Uganda, Keňa, Tanzánie, Moldávie). Od roku 2013 pracuje v Českém rozhlase. Zkušenosti sbíral v zahraniční redakci, na stanici Plus, v současnosti je redaktorem Radia Wave určeném pro mladé a mladě smýšlející posluchače. Tři měsíce stážoval v arménské televizi. Profese ho zavedla mimo jiné do kavkazských dolů, na bojiště východní Ukrajiny, ale především mezi spoustu zajímavých a inspirativních lidí. Mezi jeho záliby patří zejména putování po horách, historie a lidské příběhy. 


 


Michal Oščipovský - lektor v Charkově

Narodil se v Českém Krumlově. Vystudoval sociologii a politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde se mimo jiné zabýval východoevropským areálem a politikou v zemích bývalého Sovětského svazu. Svůj volný čas zpravidla dělí mezi četbu literatury a zájem o historii dvacátého století. Příležitostně se dále věnuje hudbě, gastronomii a tvůrčímu psaní. Marek Sklář - lektor v Záporoží

Vystudoval režii dokumentárních filmů na FAMU, pak žurnalistiku na FSV UK. Po studiu se v Praze živil šest let jako novinář. Nejdříve v  Denících Bohemia, pak v Hospodářských novinách (www.ihned.cz). Nyni již deset let na volné noze jako režisér a scenárista. Spolupracuje především s Českou televizí, pro niž natočil  mj. i tyto hodinové filmy Vizita mezi životem a smrtí (o mladých českých lékařích) a pak 120 fórů Semaforu ( portrét umělce Jiřího Suchého a jeho divadla). V současné době spolupracoval na přírodovědném celovečerním filmu Planeta Česko (premiéra říjen na festivalu Jihlava) a píše scénář k hranému rodinnému filmu Piráti a trosečníci.


Marek Sečkař - lektor v Oděse

Marek Sečkař (nar. 1973) je povoláním překladatel, literární redaktor a příležitostný novinář. Dlouhá léta byl redaktorem literárního měsíčníku Host, od r. 2014 působí na volné noze. Věnuje se především překládání beletrie a esejistiky, spolupracuje s internetovým časopisem Eurozine a anglojazyčným čtvrtletníkem Visegrád Insight.Dobroslava Čepcová - lektorka v Vinnici

Narodila jsem se v nejvýchodnější části ČR – ve Slezsku. Odtud jsem měla velmi blízko k polštině, kterou jsem se naučila číst z vlastní iniciativy již v první třídě. Můj vztah ke slovanským jazykům se dále prohluboval na gymnáziu, kde jsem se 6 let učila rusky. Nyní jsem hrdou studentkou ruské a ukrajinské filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. A právě ukrajinština je momentálně mou největší vášní.
Žila jsem tři měsíce v Moskvě, kde jsem pracovala jako au-pair. V 17 letech jsem poprvé navštívila Ukrajinu jako dobrovolník, a protože mě Ukrajina učarovala, několikrát jsem se tam ještě vrátila. Kromě cestování západní Ukrajinou mám za sebou i Letní školu ukrajinštiny ve Lvově.
Mezi mé zájmy patří hudba – zejména tedy současná ukrajinská tvorba. Jsem také velkým milovníkem divadla – ať už z hlediště, nebo z jeviště.
Moc se těším na to, až budu moct předat krásy svého rodného jazyka ostatním.


 


Veronika Boxanová - lektorka v Minsku 

Narodila se v Brně, absolvovala stáže na Britském velvyslanectví v Praze, na Českém velvyslanectví ve Washingtonu, DC a pracovala také pro Mezinárodní organizaci pro migraci. Absolvovala roční kurz českého jazyka pro cizince na UJOP UK, nyní dokončuje studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Lektorkou češtiny v Minsku je od září 2015 a myslí si, že má ty nejšikovnější studenty a studentky. Mluví anglicky, rusky a ráda by se naučila lépe bělorusky.

 

 

 

Letní intenzivní kurzy 


František Vrábel - lektor v Kyjevě

Jmenuji se František Vrábel a pocházím z Třebíče. Na Masarykově univerzitě jsem vystudoval učitelství českého a ruského jazyka. Své první pedagogické zkušenosti jsem získal na Lotyšské univerzitě a v České škole bez hranic Paříž. Ve volném čase se věnuji studiu nejrůznějších jazyků a sportu.Andrea Vachromejevá - lektorka v Kyjevě
Jarní semestr

Radka Garbuzová - lektorka v Kyjevě

Rodilá mluvčí ing.Radka Garbuzová

Občanství: Česká republika

Místo narození: Brno, Česká republika

Vzdělání: VŠ, ruský jazyk a literatura

Postgraduální kurzy: metodický kurz češtiny jako cizího jazyka, ÚJOP Praha

Lektorka češtiny a překladatelka s více než dvacetiletou praxí.

 

 

Jakub Múčka - lektor v Kyjevě

Jsem studentem východoevropských studií na Filozofické fakultě v Praze, specializuji se na studium ruské filosofie a ruského myšlení vůbec, spolu s tím ale také obecně ruské i ukrajinské kultuře, moderním dějinám nebo politicko-společenské současnosti v těchto zemích. Ukrajina si mě pak doslova získala svým Majdanem, neskrývám, že jsem tu hlavně kvůli němu. Právě Majdan "tehdy i dnes" bych během svého pobytu a práce v Kyjevě také rád mapoval. V Českém centru pomáhám jako lektor a koordinátor kulturních akcí.

 

 


Kateřina Krejčová - lektorka v Kyjevě

Narodila se v Českých Budějovicích, vystudovala Centrum audiovizuálních studií na FAMU, kde v současnosti pokračuje ve studiu v doktorském programu. Část gymnaziálních studií strávila v bavorském Pasově, během studií vysokoškolských absolvovala půlroční stáž na Ontario College of Art and Design v Torontu. Od roku 2014 pracuje pro Českou televizi jako režisérka publicistických pořadů. Hovoří německy, anglicky a rusky.


Daniel Jurčaga lektor v Dnipro

Jmenuji se Daniel Jurčaga a bydlím ve Vyškově v České republice. Vystudoval jsem obor Ruský jazyk a literatura na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia jsem absolvoval dva studijní pobyty v zahraničí. Velice rád cestuji a zároveň rád na svých cestách poznávám nové a zajímavé lidi, kteří mi pomohou blíže poznat danou zemi. Ve volném čase se věnuji sportu a studiu jazyků.

 

 

Daniel Herman - lektor v Ivano-Frankivsku

Jmenuji se Daniel Herman. Vystudoval jsem na FF UK historii a obor pedagogicko-psychologického zaměření. Absolvoval jsem studium na Université Le Mirail v Toulouse a Institut fűr internationale Politik und Wirtschaft v Hamburku. Rigorózní zkoušku na téma antisemitismus přelomu XIX. a XX. století jsem složil na FF OSU. Zajímám se o literaturu, dějiny filmu a divadla. Jako dobrovolník jsem vyučoval český jazyk u krajanských komunit v Moldavsku a na Ukrajině.


František Březina - lektor ve Lvově

Narozen roku 1975 v Brně, vystudoval anglický jazyk a geografii na Masarykově univerzitě tamtéž. Od té doby působí převážně jako vysokoškolský a středoškolský pedagog - učitel angličtiny i jiných cizích řečí, rovněž překladatel. Jeho vášní je právě studium jazyků, které se učil v mnoha zemích Evropy. Je příznivcem přátelství a kulturní výměny mezi různými národy. Na Ukrajině již pobýval ve městech Kyjev a Lvov, navštívil i Oděsu a Karpaty, má řadu ukrajinských přátel žijících v České republice, na Ukrajině i jinde. Ví tedy, že čeština je objektivně těžká, ale ne tak pro jiné Slovany včetně Ukrajinců.

Petr Bezstarosti - lektor v Vinnici

Jmenuji se Petr Bezstarosti a celý život žiju v malém městě Dobruška, které se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou. Vystudoval jsem zde Gymnázium a již od školních let se věnuji cestování a práci s lidmi v cestovním ruchu se zaměřením převážně na země Východní a Jihovýchodní Evropy, kde cestuji sám i se skupinami.

Pro stáž na Ukrajině jsem se rozhodl, protože Ukrajina patří mezi mé nejčastěji navštěvované země, proto bych se rád dále zdokonalil v jazyku a zároveň pomohl místním, naučit se jazyk náš." S pozdravem a přáním hezkého dne Petr Bezstarosti.

 

Helena Kolářová - lektorka v Charkově

Vystudovala jsem ruskou a ukrajinskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Individuálně jsem doučovala ruštinu i češtinu pro cizince. Skupinová výuka pro mne bude novou zkušeností, na kterou se těším. Stejně tak se těším na delší pobyt na východě Ukrajiny, kterou zatím neznám (západní část země jsem opakovaně navštívila jako turista i dobrovolník). Mezi mé zájmy patří hudba, psychologie a pobyt v přírodě. Doufám, že se mi podaří zájemcům o český jazyk a kulturu přiblížit naši zemi v její rozmanitosti a jedinečnosti.

Jan Hanáček - lektor v Charkově

V současné době studuji rusistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Zde jsem se začal i intenzivněji zabývat ukrajinštinou.

Ráz východoslovanských zemí mi učaroval a rád přiblížím jazyk a kulturu své vlastní země lidem na Ukrajině.

Mezi mé zájmy patří především hudba a etnologie.

 


Marek Sečkař - lektor v Záporoží

Marek Sečkař (nar. 1973) je povoláním překladatel, literární redaktor a příležitostný novinář. Dlouhá léta byl redaktorem literárního měsíčníku Host, od r. 2014 působí na volné noze. Věnuje se především překládání beletrie a esejistiky, spolupracuje s internetovým časopisem Eurozine a anglojazyčným čtvrtletníkem Visegrád Insight.


 

 

 

Зимовий семестр 2017

 

 


Барбора Черногорська - викладачка в Києві

Vyučovat češtinu cizince jsem se rozhodna po osmiletém životě mimo Českou republiku. Po absolvování studií na britských univerzitách a pracovních zkušenostech v zahraničí jsem úspěšně završila Kurz výuky češtiny pro cizince v Praze. Od té doby se snažím zdokonalovat se v metodách lektorství a přistupovat k češtině s úsměvem. Mou zálibou je cestování a poznávání mravů jiných kultur, hudba a četba.

 

Їтка Бучкова - викладачка в Києві

Původním povoláním učitelka. Od r. 2004 pracuji také jako soudní tlumočník jazyka českého a jazyka ruského. Na Ostravské univerzitě, katedře slavistiky jsem vyučovala předmět Odborný Č-R a R-Č překlad. Po celou dobu svého pracovního pobytu v Ćeském domě v Moskvě jsem za spolupráce s vedením Českého centra tamtéž vedla pro zájemnce o výuku jazyka českého - kurzy konverzace pro pokročilé. Zabývám se rusko-českým bilingvismem. Přednášela jsem v Petrohradě na Mezinárodních konferencích (léta 2012, 2014) na téma "Problémy formování vyrovnaného bilingvismu" a "Počátek rozvoje řeči v česko-ruské rodině“. Závěry byly vždy publikovány se sborníku statí. V roce 2015 jsem byla přítomna jako host u krajanů v Novorossijsku na dnech Otevření dnů české kultury, kde jsem zároveň přednášela na lingvistickém semináři pro studenty jazyka českého. Od roku 2011 pracuji v Praze pro ÚJOP UK.

 


Іва Ржержихова - викладачка у Днiпрi

Jmenuji se Iva Řeřichová a studuji poslední ročník magisterského studia českého jazyka a literatury v Praze. K učení češtiny jako cizího jazyka jsem se dostala náhodou během studijního pobytu ve slovinské Lublani. Velmi ráda cestuji a poznávám nové lidi, zvláště pak cizince, kteří se rozhodli pro studium češtiny. Ve volném čase se ráda učím cizí jazyky, čtu si knihy převážně českých autorů či si zahraji na klavír nebo kytaru.

Ukrajinu navštívím poprvé a těší mě, že rovnou jako lektorka češtiny.

 


Вероніка Щтєтінова - викладачка в Івано-Франківську

Jmenuji se Veronika Štětinová a narodila jsem se 7. 6. 1990 v Chomutově. V současné době studuji na Filozofické fakultě Karlovy univerzity magisterský obor Východoevropská studia se specializací rusistika. Zabývám se hlavně ruskou literaturou, v současné době jsem se ponořila také do studia literatury ukrajinské a začala jsem se ukrajinsky učit.

Do budoucna bych se ráda věnovala literární vědě a překladu.

Na Ukrajinu mě zavedla touha poznat zemi mých oblíbených autorů. A také bych ráda byla nápomocná těm, kteří se rozhodli naučit česky.


 

Патрік Лінгарт - викладач у Львові

(*1979) Spisovatel a výtvarník, performer a mystifikátor Patrik Linhart se narodil v Duchcově. Absolvoval vysokoškolská studia s titulem inženýr ekonomie. Poté pracoval jako personalista, pomocný úředník, ekonom, učitel na střední škole, sociální pracovník, novinář apod. Od roku 2010 je na volné noze. Publikuje pod řadou pseudonymů. Vydává revui Dekadent geniální. Provozuje vědecké studio Stará milenka. Je autorem 11 knih a editorem antologie teplických autorů Údolí neklidu (H_aluze, 2009).Матиащ Міка - викладач у Вінницi

Narodil jsem se a žiji v Praze. V současné době studuji na FFUK obory Český jazyk a literatura a Filosofie. Krom filosofie a literatury se zajímám o současnou hudbu a dějiny 20. století. Rád cestuji a poznávám neznámá prostředí a lidi. Výuka češtiny pro mě bude novou zkušeností, na kterou se velmi těším.
 

Rodilí mluvčí podzim 2016

Rodilí mluvčí jaro 2016

Rodilí mluvčí podzim 2015

Rodilí mluvčí jaro 2015

 

Місце проведення:

Івана Федорова 12
01030 Київ
Ukraine

Дата:

Від: 16 січ. 2017
До: 30 груд. 2017

Організатор:

Чеський центр

Майбутні події

Czech In в "Історичній Правді"

1 січ. 2020 - 31 груд. 2020

"Історична Правда" у співпраці з Чеським центром в Києві розпочала новий авторський проєкт. На сайті в рубриці "Czech-in" щомісяця публікуватимуться статті про чеське двадцяте...

Перекладацький конкурс імені Сузанни Рот / Перакладніцкі конкурс імя Зузаны Рот

1 січ. 2020 - 30 черв. 2020

Мережа Чеських центрів і Чеський літературний центр (секція Моравської земської бібліотеки у Брні) оголошують початок Міжнародного перекладацького конкурсу імені Сузанни Рот. // Сетка...

Розмовний клуб

10 січ. 2020 - 23 груд. 2020

Щоп’ятниці та щосуботи всі, хто цікавляться Чехією та її мовою, зможуть брати участь у мовному клубі Чеського центру, який вестиме носій...

Оксамитова революція 1989 від Національного музею

27 січ. 2020 - 23 груд. 2020

У рамках участі на святкуванні 30-ї річниці Оксамитової революції в Чеській Республіці і у Словаччині Чеський центр Київ приготував як художній додаток Czech In виставку, підготовлену чеським...

Scio тести у Києві

8 лют. 2020 - 23 трав. 2020

Національні порівняльні іспити Scio в 2019 році вперше в Україні!

Виставка плакатів CzechImage в Україні

13 лют. 2020 - 21 груд. 2020

Ця виставка репрезентує погляди на імідж Чехії молодого покоління, втілені в роботах студентів художніх...

Всі події


Нагадування про акцію
Ця подія не може бути відкликанa, оскільки вже почалася