Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

1 січ. 2020 - 30 черв. 2020

Перекладацький конкурс імені Сузанни Рот / Перакладніцкі конкурс імя Зузаны Рот

Мережа Чеських центрів і Чеський літературний центр (секція Моравської земської бібліотеки у Брні) оголошують початок Міжнародного перекладацького конкурсу імені Сузанни Рот. // Сетка Чэшскіх цэнтраў і Чэшскі літаратурны цэнтр (секцыя Мараўскай земскай бібліятэкі ў Брне) абвяшчаюць пачатак Міжнароднага перакладніцкага конкурса імені Зузаны Рот.

Конкурс проводиться серед перекладачів-початківців віком до 40 років за кращий переклад прозового твору сучасного чеського автора. Він названий на честь швейцарської славістки та перекладачки творів Богуміла Грабала та Мілана Кундери Сузанни Рот (1950-1997).

Метою конкурсу є тривала підтримка молодих закордонних перекладачів і богемістів віком до 40 років, а також підтримка і поширення чеської літератури за кордоном.

Учасники конкурсу перекладають уривок із твору сучасного чеського автора обсягом приблизно 20 сторінок із книги, що вийшла в період від листопадa 2018 по листопад 2019 року в Чеській Республіці. У кожній країні буде обрано одного переможця, до складу журі входять відомі богемісти та письменники. На конкурс не можна подавати переклади, які вже були опубліковані.  

Нагорода

Кількаденна поїздка до Чеської Республіки, активна участь у професійному семінарі із супровідною програмою.

 Текст для перекладу

Цього року журі обрало для перекладу книгу Veroniky Bendové Vytěženej kraj (nakl. FRA, 2019). Текст для перекладу розміщений на с. 22-39 (с. 22 від другого абзацу, що починається з речення Navigace stále čekala na signál, с. 39 до речення Libkovice posraný), обсягом близько 22 сторінок.

 

Завдання та умови участі

Учасник надсилає конкурсний переклад українською мовою тексту книги Veroniky Bendové Vytěženej kraj  в електронній формі на адресу czechcentrekiev@gmail.com (у темі листа просимо вказати «Перекладацький конкурс», файл із перекладом назвати прізвищем учасника) до 30.4.2020.

Разом із перекладом потрібно надіслати в електронній формі свою біографію обсягом максимально 1000 знаків чеською та українською мовами, своє актуальне фото (із зазначенням автора фото) у якості для друку. Наприкінці тексту перекладу необхідно зазначити, що учасник підтверджує своє авторство запропонованого перекладу.

Надсилаючи свої дані та фото, автор перекладу погоджується з їх використанням у потребах конкурсу (на сторінках Чеського центру, в медіа тощо).

 

ТЕРМІНИ - Увага, зміни!
Останній день подачі перекладів: 30.4.2020
Оголошення результатів: до 1.6.2020
Поїздка в Чехію: через карантин семінар буде перенесено на інший час. Слідкуйте за оновленнями та будьте здорові!

КОНТАКТНІ ОСОБИ

 

Чеські центри зберігають за собою право будь-коли скасувати конкурс, без пояснення причин або змінити умови конкурсу, також може не оголошувати даний перекладацький конкурс на території представництва будь-якого Чеського центру або взагалі не прийняти пропозиції конкурсу.

Учасник конкурсу не може вимагати компенсації жодних витрат, які виникли у зв’язку із участю в конкурсі, зміною правил конкурсу або його скасуванням. 

 

 


 

 

Перакладніцкі конкурс імя Зузаны Рот

Сетка Чэшскіх цэнтраў і Чэшскі літаратурны цэнтр (секцыя Мараўскай земскай бібліятэкі ў Брне) абвяшчаюць пачатак Міжнароднага перакладніцкага конкурса імені Зузаны Рот.

Гэта конкурс сярод перакладчыкаў-пачаткоўцаў ў веку да 40 гадоў на найлепшы пераклад празаічнага твора сучаснага чэшскага аўтара. Ён названы ў гонар швейцарскай славісткі і перакладчыцы твораў Багуміла Грабала і Мілана Кундэры Зузаны Рот (1950-1997).

Мэта конкурсу - сталая падтрымка маладых замежных перакладчыкаў і багемістаў у веку да 40 гадоў, а таксама падтрымка і пашырэнне чэшскай літаратуры за мяжой.

Канкурсанты перакладаюць урывак з твору сучаснага чэшскага аўтара аб'ёмам прыкладна ў 20 старонках з кнігі, выдадзенай з лістапада 2018 года па лістапад 2019 года ў Чэхіі. У кожнай краіне будзе абрана па адным пераможцы, у склад журы ўваходзяць вядомыя багемісты і пісьменнікі. На конкурс нельга падаваць ужо апублікаваныя пераклады.

 

Узнагарода

Пездка ў Чэхію на некалькі дзён, актыўны ўдзел у прафесійным семінары з суправаджальнай праграмай.

 

Тэкст для перакладу

Сёлета журы абрала для перакладу кнігу Veroniky Bendové Vytěženej kraj (выдавецтва FRA, 2019). Тэкст перакладу размешчаны на стар. 22-39 (стар. 22 з другога абзацу, пачынаючы са сказу Navigace stále čekala na signál, стар. 39  - да сказу Libkovice posraný), аб'ёмам прыблізна 22 старонкі.

 

Умовы ўдзелу

Удзельнік адпраўляе конкурсны пераклад  на беларускую мову урыўку з кнігі Veroniky Bendové Vytěženej край у электронным выглядзе на адрас czechcentrekiev@gmail.com (у тэме ліста, калі ласка, пазначце "Конкурсны пераклад", файл з перакладам імя ўдзельніка) да 30.4.2020.

Разам з перакладам неабходна даслаць у электронным выглядзе вашу біяграфію з максімум 1000 знакаў на чэшскай і беларускай мовах, ваша актуальнае фота (з пазнакай аўтара фота) у якасці для друку. У канцы перакладу неабходна адзначыць, што ўдзельнік пацвярджае сваё аўтарства прапанаванага перакладу.

Падаючы звесткі пра сябе і фатаграфію, аўтар перакладу згаджаецца на выкарыстанне іх у мэтах конкурсу (на старонках Чэшскага цэнтра, у сродках масавай інфармацыі і г.д.).


ТЭРМІНЫ - Увага, змены!

Апошні дзень падачы перакладу: 30.4.2020

Абвяшчэнне вынікаў: 1.6.2020

Паездка ў Чэхію:  З-за карантыну семінар будзе перанесены. Сачыце за абнаўленнямі і будзьце здаровыя!

 

КАНТАКТАЯ АСОБА

• Ірына Забіяка, Чэшскі цэнтр у Кіеве:

 

Чэшскія цэнтры пакідаюць за сабой права ў любы час скасаваць конкурс без тлумачэння прычын або змяніць умовы конкурсу, а таксама могуць не абвяшчаць гэты перакладніцкі конкурс на тэрыторыі прадстаўніцтва якога-кольвек Чэшскага цэнтра або ўвогуле не прыняць конкурснай прапановы.

Удзельнік конкурсу не можа патрабаваць кампенсацыі за выдаткі, звязаныя з удзелам у конкурсе, змяненнем правілаў конкурсу або яго скасаваннем.

Місце проведення:

Івана Федорова 12
01030 Київ
Ukraine

Дата:

Від: 1 січ. 2020
До: 30 черв. 2020

Організатор:

Чеський центр є співорганізатором події


Нагадування про акцію
Ця подія не може бути відкликанa, оскільки вже почалася