Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Anja Važnenko

Všechny novinky

Anja Važnenko

Nastoupila jsem do magisterského studia na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně (http://www.vutbr.cz/ ).

Přihlášku (osobní data) bylo nutné zaslat do 15. března 2015 v elektronické podobě. Bylo také nutné nahradit poplatek ve výšce 500 korun (udělat to v Ukrajině je dost složité, proto pro mne to udělal známý, který pravě byl v Čechách). Jiné doklady (nostrifikace, potvrzení o úrovní znalosti češtiny B2, své portfolio) bylo nutné ukázat 11. června osobně před pohovorem (pohovor je zároveň přijímací zkouškou).

Pro nostrifikace bych doporučovala vybrat si vysokou školu s programem, nejvíc podobným vašemu. Překlad diplomu a dodatku   (od českého soudního tlumočníka)  je nutné zaslat poštou. Překlad stal kolem 800 hřiven (v roce 2015).  Spolu s překladem je nutné zaslat také dotazník pro nostrifikace (je na stránce univerzity v angličtině a češtině). Posílala jsem přihlášky do dvou škol - ČVUT v Praze a VUTBR v Brně. Ve ČVUT nostrifikace je zdarma, ve VUTBR stala 500 korun (platbu jsem provedla také pomoci známého). Nostrifikace trvá přibližně měsíc.  

Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru (11. června 2015), před nímž proběhla registrace zájemců o studium. Během pohovoru komise prohlédla portfolio a položila několik otázek.

Výsledky byly zveřejněny tento den večer. Za týden jsem měla osobně přijít na univerzitu, kde jsem dostala potvrzení o studiu a ubytování (v případě bydlení na kolejích). Pak se musíte vrátit na Ukrajinu pro vízum (vyřízení víza trvá cca 60 dnů).

Chtěla bych poděkovat Českému centru v Kyjevě za přípravu na zkoušku z češtiny, a také za seznamování s kulturou Česka. V centru pracují nadané učitelky, které dobře učí během hodin a pomáhají organizovat samostatnou výuku.

Přeji všem, kdo chce skládat zkoušku a jít na vysokou školu do ČR, hodně úspěchu. Neváhejte se obrátit s otázkami k komukoliv, kdo vám může pomoct. Hledejte různé názory a zkušenosti předchůdců.  

 

Srdečně,

Anja Važnenko

 

Recenze studentů >