Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Vzdělávání

 

České centrum poskytuje informaci o vzdělání v České republice a kontakty vysokých škol a jazykových škol v České republice, také spolupracuje s ukrajinskými vysokými školami.

České centrum v Praze spolupracuje s Karlovou univerzitou a Ústavem jazykové a odborné přípravy, poskytuje informaci o všech oborech univerzity a přípravných kurzech.

Certifikovaná zkouška

V Českém centru si zájemce může udělat zkoušku úrovně znalosti českého jazyka. Podle výsledků této zkoušky dostanete certifikát, který je uznáván mnohými zaměstnavateli v České republice a v zahraničí a také na většině vysokých škol v ČR.

Zkouška se koná dvakrát ročně – na jaře a na podzim, zahrnuje 4 úrovně – A1, A2, B1, B2, C1. Více informace o zkoušce si najdete tady.

Certifikovanou zkoušku z češtiny provádí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

Kurzy češtiny

Na kurzech češtiny přednášejí vysoce kvalifikovaní učitelé, kteří si porozumějí s každým posluchačem kurzu.

Nábor studentů probíhá třikrát ročně před novým semestrem, z nichž každý trvá tři měsíce. Semestry začínají v září, v lednu a v dubnu.

Jeden semestr zahrnuje 25 akademických přednášek (1 přednáška – 2 akademické hodiny).

Skupiny jsou třech úrovní: začátečníci, mírně pokročilí, více pokročilí. Přednášky jsou dvakrát týdně: ráno, v poledne nebo večer. Jsou také víkendoví kurzy, které probíhají v sobotu a v neděli ráno.

Kromě toho si může přihlásit na letní intenzivní kurz češtiny, který trvá během dvou měsíců – v červenci a v srpnu. Přednášky jsou čtyřikrát týdně. Počet osob ve skupinách – 8-12.

České centrum zrovna nabízí individuální výuku. Individuální přednáška trvá 2 akademické hodiny. Je možné vypracovat individuální rozvrh a program, začít výuku v jakýkoliv vhodný čas.

Seznam vysokých škol v České republice:

České vysoké učení technické
Karlova Univerzita v Praze
Masarykova univerzita
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola ekonomická
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Pardubice
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Vysoká škola polytechnická Jihlava