Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Obchod

V oblasti ekonomických prezentací a propagace cestovního ruchu České centrum velmi úzce spolupracuje s agenturami CzechTrade a CzechTourism.

Obchodně ekonomický úsek velvyslanectví ČR na Ukrajině je integrální součástí Zastupitelského úřadu ČR a jeho hlavním posláním je vytvářet podmínky pro zlepšení exportní pozice ČR vůči Ukrajině. Významnou roli sehrává informační podpora vstupu českých dodavatelů a výrobců na ukrajinský trh. České centrum publikuje nabídky českých firem co se týče spolupráce s ukrajinskými partnery / viz. seznam poptávek a nabídek českých firem /. S cílem koordinační podpory obchodních a ekonomických vztahů Obchodně ekonomický úsek velvyslanectví ČR na Ukrajině těsně spolupracuje se zastoupeními české agentury na podporu obchodu Czech-Trade a Českého centra v Kyivu. 

ZASTOUPENÍ ČR V ZAHRANIČÍ


Obchodně ekonomický úsek velvyslanectví ČR na Ukrajině

Adresa: Jaroslaviv Val 34-A, 01901 Kyjev
e-mail: kyiv@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/kyiv/uk/x2004_09_06_2/index.html
tel. : +38 044 272 68 00
fax : +38 044 272 68 01
Kontakt: Denisa Provazníková, 2. velvyslanecká tajemnice

CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu
Centrála:
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 2 24907500, 24907501, fax: +420 2 24907503
e-mail: infoc@czechtrade.tpo.cz
www.czechtrade.cz, www.euroservis.cz

Kancelář v Kyivu

Adresa: Ivana Franka 40, kancelář č 10, 01030 Kyiv
e-mail : kiev@czechtrade.cz
tel. : +380 238 61 30
fax : +380 239 18 50

CzechInvest – Agentura pro podporu podnikání a investic

Štěpánská 15
120 00 Praha
Česká republika
Tel.: +420 2 96342501, fax: +420 296342502
E-mail: czechinvest@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Zajímavé odkazy:
www.edb.cz