Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kultura

 

Pořádáme a zprostředkováváme výstavy, projekce celovečerních a dokumentárních filmů, literární čtení, koncerty a přednášky.
Vzhledem k tomu, že je program soustředěný zejména na ukrajinskou veřejnost, koná se podstatná část programu v ukrajinštině či je do ní překládána.

Na výstavách se snaží České centrum představovat zejména díla současných výtvarných umělců fotografů. Rovněž je umožněn pohled také do jiných sfér české kultury, kupříkladu do vývoje české architektury.

Filmový program obsahuje hrané a dokumentární filmy, retrospektivy děl známých českých herců a režisérů, rozličné tematické cykly a prezentace nových snímků, často za přítomnosti tvůrců. Stálými partnery je Mezinárodní dokumentární festival o lidských právech Docudays.

S proměnnými partnery pořádá České centrum koncerty klasické hudby.

Divadelní představení, jež se rovněž konají mimo prostory Českého centra, seznamují diváky s divadelním uměním, zvláště pak s loutkovým a pantomimickým divadlem.

Na dvoujazyčných autorských čteních jsou představováni čeští spisovatelé a básníci. Často jsou to autoři, jejichž díla jsou již přeložená do ukrajinštiny.

Další informace k našim akcím najdete v rubrice program.