Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Послуги

Služby

Nabídka Českého centra se zaměřuje na: kulturu, vědu, výzkum, vzdělávání a turismus.

V kulturní a vzdělávací oblasti pořádá České centrum kromě jiného výstavy, promítání filmů, koncerty a přednášky. Vstup na akce v Českém centrum je většinou volný. Vzhledem k tomu, že je program soustředěný zejména na ukrajinskou veřejnost, koná se podstatná část programu v ukrajinštině či je do ní překládána. Kulturní akce probíhají nejen v Kyivu, ale také v dalších městech Ukrajiny (Lviv, Odesa, Charkov, Doneck, Dnipropetrovsk)

Knihovna s obsáhlým výběrem knih, časopisů, deníků, týdeníků, videokazet, CD a CD-ROM nosičů je všem zájemcům bezplatně k dispozici.

České centrum organizuje jazykové kurzy pro skupiny, informuje o jazykových kurzech a možnostech studia v České republice.

Českým nebo ukrajinským podnikatelům individuálně radíme a poskytujeme jim odpovídající informační materiál. Spolupracujeme se zastoupením Czech Trade v Kyivu.

Turistům poskytujeme základní informace o České republice.