Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Послуги

Služby

Nabídka Českého centra se zaměřuje na: kulturu, vědu, výzkum a vzdělávání.

V kulturní a vzdělávací oblasti pořádá České centrum kromě jiného výstavy, promítání filmů, koncerty a přednášky. Vstup na akce v Českém centrum je většinou volný. Vzhledem k tomu, že je program soustředěný zejména na ukrajinskou veřejnost, koná se podstatná část programu v ukrajinštině či je do ní překládána. Kulturní akce probíhají nejen v Kyivu, ale také v dalších městech Ukrajiny (Lviv, Odesa, Charkov, Doneck, Dnipro...)

Knihovna s obsáhlým výběrem knih, časopisů, deníků, týdeníků, videokazet, CD a CD-ROM nosičů je všem zájemcům bezplatně k dispozici.

Foto - Sergey Korovayny  Foto - Sergey Korovayny  Foto - Sergey Korovayny       

 

České centrum organizuje jazykové kurzy pro skupiny, informuje o jazykových kurzech a možnostech studia v České republice.


Turistům poskytujeme základní informace o České republice. 

Posláním Českých center je rozvoj dialogu se zahraniční veřejností a podpora aktivní prezentace ČR ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou součástí Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC. Jsme příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Českých center je 22 a jsou zastoupena ve 20 zemích na 3 světových kontinentech.

České centrum v Kyjevě pracuje již 15 let. Na přání ukrajinské strany má statut kulturního oddělení velvyslanectví České republiky. Z toho se také odvíjí jeho hlavní činnost, která se soustředí na kulturní prezentace, výuku českého jazyka a spolupráci s krajanskými komunitami.