Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

House of Europe

House of Europe je nový program financovaný EU, který podporuje odbornou a kreativní výměnu mezi Ukrajinci a jejich kolegy v zemích EU. Program se zaměřuje na řadu profesních oblastí: kultura a tvůrčí odvětví, vzdělávání, zdravotnictví, sociální podnikání, média a mládež.

 

O čem je House of Europe?

House of Europe zahrnuje více než 20 individuálních programových linií, které umožňují uchazečům účastnit se konferencí, odborných akcí, stáží a možností vytváření sítí v EU nebo se přihlásit na studijní cesty, rezidence, školení a jiné formy podpory. House of Europe financuje kulturní koprodukce a spolupráci mezi ukrajinskými a evropskými organizacemi spolu s rozvojem kulturní infrastruktury a uměleckými koncepty pro mládež na Ukrajině. Kromě toho program zajišťuje tábory pro mládež a výměnné pobyty pro univerzitní studenty na Ukrajině.

 

Partneři konsorcia House of Europe

Realizaci House of Europe vede Goethe-Institut Ukrajina, kde jako partneři konsorcia působí British Council, Institut Français a Česká centra.

 

Role Českých center v programu House of Europe

Česká centra v rámci programu House of Europe zajišťují v oblasti zdravotnictví odborné profesní studijní cesty pro ukrajinské lékaře a zdravotní sestry v zemích EU. Dále pořádají semináře s evropskými lékaři přímo na Ukrajině.

V České republice jsou partnery Českých center Fakultní nemocnice Olomouc a Nemocnice v Novém Městě na Moravě.

První seminář se uskutečnil v Ivano-Frankivsku na konci října 2019 a byl zaměřen na úspěchy české neonatologické praxe. Zúčastnilo se ho 38 ukrajinských lékařů a přednášejícími byli odborníci z Novorozeneckého oddělení a Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a Dětského oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě.

První krátkodobá studijní cesta proběhla na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc v polovině prosince 2019. Cesty se zúčastnily tři lékařky a tři sestry z Ukrajiny. Další střednědobá studijní cesta proběhla taky na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc v období únor-březen 2020. Cestě se zúčastnila jedna lékařka z Ukrajiny.

 

Otevřené výzvy

Vice možností najdete na strankach House of Europe.

 

Tento dokument byl vytvořen s finanční pomocí Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu nesou výlučnou odpovědnost Česká centra a v žádném případě jej nelze považovat za zohlednění postavení Evropské unie.


houseofeurope.org.ua/en

FB House of Europe

Instagram House of Europe

#houseofeurope

 Zahajovací večer projektu House of Europe v Kyjevě dne 17. 10. 2019

Foto copyright Goethe-Intitut Ukrajina

 


 

Podporováno Evropskou unií.