Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

House of Europe

House of Europe je program financovaný Evropskou unií, vytvořený za účelem podpory odborné a tvůrčí výměny mezi Ukrajinci a jejich kolegy v zemích EU. Program se zaměřuje na kulturu a kreativní odvětví, vzdělávání, medicínu, sociální podnikání, média a práci s mládeží.

Financujeme více než 20 programů, mezi níž patří stáže, studijní pobyty, networking, rezidence a další formy odborné výměny. Program podporuje tvůrčí kooperaci a spolupráci mezi Ukrajinci a jejich kolegy z EU v oblasti kultury a tvůrčího odvětví. Budeme také organizovat tábory pro mládež a výměny studentů mezi univerzitami v rámci Ukrajiny.

 

Naše struktura

  • Podle sektoru

 

  • Podle typu

O čem je webová stránka House of Europe?

Webová stránka House of Europe, stejně jako stránky, kanály a předplatné na sociálních sítích, je komunikační platformou pro co největší počet evropských grantů a programů pro Ukrajince.

 

Program House of Europe v regionech Ukrajiny

Chápeme, že House of Europe by měl být tam, kde je podpora a informace nejvíce zapotřebí, a to mimo „kyjevskou bublinu“ v regionech. Tým House of Europe bude věnovat zvláštní pozornost středním a malým městům na Ukrajině. Budeme spolupracovat s místními pobočkami, podporovat kreativní podnikatele v regionech a mobilní pavilon House of Europe bude neustále cestovat po ukrajinských městech. 

Partneři konsorcia House of Europe

Program House of Europe řídí Goethe-Institut Ukrajina. British Council, Institut Français a Česká centra jsou partnery konsorcia projektu. Partneři mají zkušenosti v oblasti kultury a občanské společnosti a ve vytváření programů podporujících mezikulturní komunikaci a výměnu zkušeností. Tyto znalosti přenášejí do práce House of Europe.

Partneři konsorcia jsou členy Sdružení evropských národních kulturních institucí (EUNIC). 18 členských organizací ukrajinského klastru EUNIC tvoří dozorčí radu House of Europe

House of Europe

Historie House of Europe

Program byl spuštěn v roce 2019 a potrvá do roku 2023. House of Europe vyvinuli partneři konsorcia společně s ukrajinským klastrem EUNIC a delegací EU na Ukrajině.

Předchůdcem House of Europe je program Culture Bridges (Kulturní mosty), který rovněž usnadnil dialog mezi profesionály a organizacemi v oblasti kultury z Ukrajiny a EU.

Role Českých center v programu House of Europe 

Chceme seznámit ukrajinské lékaře se systémem zdravotnictví v zemích EU a Velké Británii: ukázat nemocnice, dát příležitost komunikovat s místními lékaři a podílet se na jejich práci. Uvědomujeme si, že najít financování a naplánovat si cestu samostatně může být obtížné, proto nabízíme studijní pobyty. Doufáme, že vás to povzbudí ke změně prostředí a sdílení zkušeností s domácími kolegy. 

Studijní pobyt má něco společného s exkurzí do zemí EU. Budete mít program na každý den, průvodce a tlumočníka. Rozdíl je v tom, že kromě atrakcí navštívíte zdravotnická zařízení. Uvidíte, jak fungují evropské nemocnice, účastníte se školení a budete mít možnost komunikovat s kolegy. Během cesty bude čas na studium, na nové známosti a na procházky po městě.

 

To je pro užitečné cestování

Pro pobyty jsme vybrali aktuální témata: decentralizace ve zdravotnictví, neonatologie, fyzioterapie a ergoterapie, částečně porodnictví a gynekologie. Každá cesta bude věnována jednomu tématu, abychom se do ní mohli ponořit.  Chceme ukázat zkušenosti různých zemí, takže při sestavování programů neustále měníme jejich seznam.

 To je pro lékaře

Chceme, aby se studijních pobytů zúčastnilo co nejvíce lékařů, proto zveme zdravotní sestry, všeobecné ošetřovatele, lékaře a vedoucí oddělení. Zdravotní sestry a všeobecné ošetřovatele by se měli hlásit ve spolupráci s lékařem ze svého oddělení.

Délka pobytu

  • 7-21 dní

Hradíme

  • Přepravní náklady: zpáteční let a cestování v rámci země
  • Náklady na stravování
  • Náklady na ubytování
  • Vstupenky na akce
  • Odměna tlumočníka

Nehradíme

  • Zdravotní pojištění
  • Kapesní výdaje

House of Europe: příběh úspěchu


 

Otevřené výzvy

Vice možností najdete na stránkách House of Europe.

houseofeurope.org.ua/en   |    FB House of Europe   |   Instagram House of Europe   |    #houseofeurope

 

 


 

 House of Europe: příběh úspěchu

houseofeurope.org.ua/en

FB House of Europe

Instagram House of Europe

#houseofeurope

 Zahajovací večer projektu House of Europe v Kyjevě dne 17. 10. 2019

Foto copyright Goethe-Intitut Ukrajina

 


 

Podporováno Evropskou unií.