Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.11.2019 - 30.11.2019

Tvůrčí pobyt „30 let svobody" pro zahraniční literáty

Institut umění – Divadelní ústav vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt "30 let svobody" v Praze v období od 1. do 30. listopadu 2019. O rezidenční pobyt mohou zažádat bohemisté a zahraniční editoři, novináři, reportéři, publicisté, spisovatelé, překladatelé, literární kritici a vědci, kteří aktuálně pracují na tématu spojeném s událostmi r. 1989 v tehdejším Československu.

30 let svobody

 O rezidenční pobyt mohou zažádat bohemisté a zahraniční editoři, novináři, reportéři, publicisté, spisovatelé, překladatelé, literární kritici a vědci, kteří aktuálně pracují na tématu spojeném s událostmi r. 1989 v tehdejším Československu. Autorovi bude hrazeno: ubytování, cestovní náklady do/z ČR a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

 I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

 II. Přílohy

a) Motivační dopis v češtině, nebo angličtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu atd. (v podobě maximálně dvou stran formátu A4). 

b) Profesní životopis žadatele v češtině, nebo angličtině.

c) Přehled napsaných a vydaných děl.

 

 Podmínky pro podání žádosti

 Žádost zpracovanou podle uvedených podmínek zašlete Viktorovi Debnárovi  na e-mailovou adresu viktor.debnar@idu.cz.

 Uzávěrka přihlášek: 17. 7. 2019

  •  Po termínu předložené žádosti a neúplně či chybně zpracované žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti posoudí odborná komise; o výsledku výběrového řízení budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 16. 8. 2019.
Vybraný literát zpracuje písemnou zprávu o pobytu v rozsahu cca jedné strany A4 nejpozději do 10 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.

Výzva a formuář žádosti

Více o rezidencích IDU na

http://www.culturenet.cz/aktuality/institut-umeni-divadelni-ustav-vypisuje-rezidencni-pobyt-pro-zahranicni-literaty/n:28869/?fbclid=IwAR1kilMaB3rqLdw1LqIXve1m_P6P5ccmlar9HsaAhtXmcr9qfaH2LN9HSCw

 

Místo konání:
Datum:

Od: 1.11.2019
Do: 30.11.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Nejbližší akce

Certifikovaná zkouška

1.1.2019 - 31.12.2019

České centrum Kyjev ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy (UJOP) pořádá certifikovanou zkoušku z českého jazyka. Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince ověřuje stupeň dosažené...

Divadelní projekt - Dialog bez hranic

1.1.2019 - 31.12.2019

Ukrajinsko - český divadelní projekt, který seznamuje obě země se současnou dramturgií. Divadlo Lesji Ukrajinky (Lvov, UA) a Divadlo Studio (Ústí nad Labem, CZ) budou inscenovat hry českého a...

Antologie současné české povídky

1.1.2019 - 22.12.2019

České centrum v Kyjevě připravuje ve spolupráci s prestižním ukrajinským nakladatelstvím A-Ba-ba-ha-la-ma-ha vydání sbírku současných českých povídek. Kniha vyjde u příležitosti stého výročí založení...

Konverzační klub

1.1.2019 - 31.12.2019

Milovníci češtiny a České republiky se můžou zúčastnit konverzačního klubu s rodilým mluvčím pořádaného Českým centrem.

Hra Všichi jsme přeci dospělí na Ukrajině

2.1.2019 - 27.12.2019

Ukrajinská adaptace nejhranější současné české hry: Příběhy obyčejného šílenství Petra Zelenky.

Dokumentární projekt - V Kyjevě se nestřílí

4.1.2019 - 23.12.2019

Za podpory Českého centra v Kyjevě čeští dokumentaristé natáčejí film na Ukrajině o dětech bez domova a o mladých lidech, kteří se snaží změnit svůj život.

Všechny akce


Připomenutí akce

dní předem