Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.1.2014 - 12.4.2014

Soutěž pro začínající překladatele k 100. výročí narození Bohumila Hrabala

Portál české literatury (PČL) ve spolupráci s Českými centry (ČC) pořádá u příležitosti stého výroční narození prozaika Bohumila Hrabala (1914–1997) překladatelskou soutěž určenou začínajícím překladatelům do 35 let.

Uchazeči přeloží Hrabalovu dosud do příslušného jazyka nepřeloženou povídku nebo ucelený úryvek delší prózy o rozsahu minimálně 10 normostran. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. V každé účastnické zemi bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede porota sestavená jednotlivými ČC.

Výherci budou odměněni pobytem v Praze, zúčastní se aktivit spojených s výročím
B. Hrabala, setkají se s hrabalovskými badateli a znalci jeho díla, zúčastní se pracovního překladatelského workshopu, Noci literatury a mezinárodního veletrhu Svět knihy 2014.

Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 28.02.2014 (pro BY) a 14.03.2014 (pro UA)
Termín zveřejnění výsledků: 12.04.2014 
Termín pobytu oceněných v Praze: 14. – 17. května 2014

 Prosíme všechny zájemce, aby si o text k překladu „Divní lidé“ psali na adresu cckiev@czech.cz. Zároveň tento e-mail poslouží, jako předběžná registrace v soutěži.

Z každé země, která se účastní překladatelské soutěže bude vybráno jednoho vítěze, který v této zemi žije.

Soutěžící odevzdá svůj příspěvek v elektronické podobě nejpozději do 28. února 2014 zasláním na e-mailovou adresu cckiev@czech.cz v předmětu označte Bohumil Hrabal.
Účastník soutěže na zvláštní stránce uvede svoje jméno a příjmení, rok narození, telefon a e-mai.


Projektu se účastní tato Česká centra v zahraničí: Berlín / Mnichov, Brusel, Haag, Kyjev (včetně Běloruska), Londýn, Madrid, Milán, Moskva, Sofie, Tokio, Varšava a Vídeň.

 Projekt podporují: Zastoupení Valonsko-bruselské federace, Rakouské kulturní fórum, Goethe Institut, Institut Cervantes, Italský kulturní institut, Ruské středisko vědy a kultury, Bulharský kulturní institut, Pražská informační služba a CzechTourism.

Místo konání:

Ivana Fedorova 12
01030 Kyjev
Ukrajina

Datum:

Od: 1.1.2014
Do: 12.4.2014

Organizátor:

České centrum

Nejbližší akce

Sborník bez hranic

1.12.2019 - 31.12.2020

Stopa v čase. Knížka bez hranic. Soubor textů mapující činnosti Českého centra Kyjev.

Czech In v Historické Pravdě

1.1.2020 - 31.12.2020

Série populárních naučných článků z pera historiků mapující významné milníky života české společnosti.

Cena Susanny Roth

1.1.2020 - 30.6.2020

Česká centra (dále „ČC“) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně (dále „ČLC“), vyhlašují 6. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth (dále jen „soutěž“)...

Konverzační klub

10.1.2020 - 23.12.2020

Milovníci češtiny a České republiky se můžou zúčastnit konverzačního klubu s rodilým mluvčím pořádaného Českým centrem.

Sametová revoluce 1989 - Národní muzeum

27.1.2020 - 23.12.2020

V rámci účasti na oslavách 30. výročí sametové revoluce v České republice a na Slovensku uvede České centrum Kyjev výstavu připravenou českým Národním muzeem. Výstava připomíná formou informačních...

Výstava CzechImage v Ukrajině

13.2.2020 - 21.12.2020

Výstavy studentů grafických škol v Ukrajině na téma CzechImage zahajují dialog o pohledu mladé generace na současnou „značku“ Česka.

Všechny akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala