Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.11.2015 - 31.1.2016

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2016

Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují 2. ročník mezinárodní soutěže pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy autorů obdobného věku, tj. kolem 40 let. Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu maximálně 15 normostran z knihy publikované v letech 2014/2015. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota.

 Odborná komise, sestávající ze zástupců ČC a jejich dramaturgické rady, IDU a Ceny Česká kniha, letos vybrala prozaický debut Anny Bolavé (*1981) Do tmy (Odeon, 2015).

 Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na Bohemistickém semináři a na překladatelské dílně v jeho rámci. 

 Podmínky účasti

Přihlásit se mohou překladatelé do jazyka daného teritoria s trvalým pobytem v dané zemi a do 40 let věku, kteří dosud nepublikovali žádný knižní překlad.

Рřeklady na území Běloruska se musí odevzdávat pouze v běloruštině.

 Zadání

Překlad textu z knihy Anny Bolavé: Do tmy (Kapitola šestá – Divizna velkokvětá květ, str. 98 - 112).

 Termíny

Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 31. ledna 2016

Termín zveřejnění výsledků: do 31. března 2016

Termín pobytu oceněných v ČR: dle termínu Bohemistického semináře, předběžně červenec 2016.  

 

Soutěžící odevzdá svůj příspěvek v elektronické podobě nejpozději 31. 1. 2016 zasláním na
e-mailovou adresu příslušného ČC/ZÚ v zahraničí.  E-mailové kontakty naleznete na www.mzv.cz
a www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ .

 

Kontaktní osoba: Taťjana Langášková, vedoucí programového oddělení ČC,  langaskova@czech.cz

 

Místo konání:

Ivana Fedorova 12
01030 Kyjev
Ukrajina

Datum:

Od: 5.11.2015
Do: 31.1.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Nejbližší akce

Sborník bez hranic

1.12.2019 - 31.12.2020

Stopa v čase. Knížka bez hranic. Soubor textů mapující činnosti Českého centra Kyjev.

Czech In v Historické Pravdě

1.1.2020 - 31.12.2020

Série populárních naučných článků z pera historiků mapující významné milníky života české společnosti.

Cena Susanny Roth

1.1.2020 - 30.6.2020

Česká centra (dále „ČC“) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně (dále „ČLC“), vyhlašují 6. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth (dále jen „soutěž“)...

Konverzační klub

10.1.2020 - 23.12.2020

Milovníci češtiny a České republiky se můžou zúčastnit konverzačního klubu s rodilým mluvčím pořádaného Českým centrem.

Sametová revoluce 1989 - Národní muzeum

27.1.2020 - 23.12.2020

V rámci účasti na oslavách 30. výročí sametové revoluce v České republice a na Slovensku uvede České centrum Kyjev výstavu připravenou českým Národním muzeem. Výstava připomíná formou informačních...

Výstava CzechImage v Ukrajině

13.2.2020 - 21.12.2020

Výstavy studentů grafických škol v Ukrajině na téma CzechImage zahajují dialog o pohledu mladé generace na současnou „značku“ Česka.

Všechny akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala