Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.1.2018 16:00 - 17:00

Přednáška Václava Trejbala v Kyjevě

V Českém centrum Kyjev Mgr. Václav Trejbal pořádá přednášku o studiu v Západočeské univerzitě v Plzni.

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době 12 tisíc studentů, devět fakult s téměř 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Uchazeči o studium na ZČU si mohou vybírat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přičemž samozřejmostí je možnost výběru formy studia v podobě prezenční, kombinované nebo distanční.

Součástí vzdělávací činnosti na Západočeské univerzitě v Plzni je rovněž celoživotní vzdělávání občanů formou přednášek, kurzů i ucelených vzdělávacích programů včetně oblíbené Univerzity třetího věku. Kromě pedagogické činnosti je univerzita také střediskem výzkumu a vývoje, o čemž svědčí i masivní investice jak do rozvoje univerzity, tak do výstavby univerzitního kampusu. Zvláště ten prochází v poslední době velmi dynamickými změnami – vyrostly zde nové budovy výzkumných center NTIS – Nové technologie pro informační společnost, RTI – Regionálního technologického institutu a RICE – Regionálního inovačního centra elektrotechniky, a také přístavba univerzitní knihovny. Tyto největší investice v historii Západočeské univerzity v Plzni do budoucna slibují kvalitní základ k ještě intenzivnější spolupráci s univerzitami po celém světě, a to nejen na poli bádání a výzkumu, ale také při výměně studentů. Nová centra výzkumu v budoucnu jistě posílí i vazby mezi univerzitou a praxí.  I to je jeden z důvodů, proč vědci naší univerzity z nejrůznějších oborů, ale i naši studenti získávají každý rok prestižní ocenění za svou činnost.

Západočeská univerzita v Plzni má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Naše ukotvení v tradici evropského vysokoškolského vzdělávání upevnilo na sklonku roku 2012 i získání certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), který potvrzuje, že studijní prostředí na Západočeské univerzitě v Plzni plně odpovídá evropským standardům. Naše univerzita tak prakticky vstoupila do evropského prostoru terciárního vzdělávání.

Západočeská univerzita v Plzni se od roku 2014 účastní celosvětového hodnocení vysokých škol U- multirank.

 

Místo konání:

Ivana Fedorova 12
01030 Kyjev
Ukrajina

Datum:

17.1.2018 16:00 - 17:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala