Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.8.2016 - 3.9.2016

Nástěnné malby ve Vinnytsi

V rámci projektu VIN-ART-CITY a za podpory Českého centra v Kyjevě čeští malíři vytvoří do dne města nástěnné malby ve Vinnytsi.

"Koncept obrázku volné navazuje na předchozí Mural (zobrazeni holčičky), která sni o svém městě, je s nim svázaná (spjata), jako budoucí dárkyně dalšího života je usedlejší a podvědomě zkoumá ve svých myšlenkách své nejbližší okolí(prostředí) ve kterém bude vychovávat své budoucí dítě a přemýšlí o něm jako o místě, které je potřeba dítěti vštípit, předat mu základní instinkt vazby na místo zrozeni. Oproti tomu chlapeček na uvazovanem novem muralu přemyslí primárně v globálnějším měřítku, skryta potřeba(nutnost) poměřovaní nutí chlapečka uvazovat o hodnotové expanzi vice ven do světa, (napr. ukažme Ukrajinou jako velkou a silnou a prodejme ji v rámci světového chápaní) téměř každý z nás chlapu chtěl byt jako dítě(chlapec) kosmonautem, zástupným(vazebným) komponentem je tu zobrazeni kosmického provozu nad planetou zemi, fantaskní steam-punkové rakety hovoří o široké (bujaré) představivosti, kdy raketa může být postavena z čehokoliv, co je zrovna po ruce a musí toho být mnoho............."

www.zbyneklinhart.com

 


 

Zbyněk Linhart - současný český malíř, narozen 6. 5. 1981 v Háji u Ledče nad Sázavou. V letech 2000 až 2007 studoval na FaVU v Brně (prof. Martin Mainer), 2003 až 2004 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (doc. Vladimír Kokolia). Zbyněk Linhart od svého nástupu na scénu současného umění prošel a zkoušel mnohé, od studia reality, přes abstrakci a experimenty po současnou snahu přiblížit se a objevit svět malých věcí, které nás běžně obklopují, stávají se pro nás samozřejmostí a tím přestáváme vnímat jejich neobyčejnost. V jeho obrazech se stáváme součástí těchto miniaturních světů. Tvorba je charakteristická svojí bravurností, lehkostí, jasným vyjádřením. Typické jsou dynamické tahy štětcem na velkých plochách, nekličkuje, předává informace a pocity přímo, vzbuzuje emoce a nutí nás se zastavit, zklidnit a vnímat „obyčejný“ lidský život. Zbyněk Linhart byl v roce 2008 nominován na Cenu kritiky za mladou malbu. Jeho dílo je zastoupeno v prestižních soukromých sbírkách v Čechách. Malíř žije a pracuje v Praze, je jedním z rezidentů ve vysočanských ateliérech Pragovka.

www.zbyneklinhart.com

 

Ivo Návrat je současný český výtvarný umělec. Narodil se 4.5.1976 v Dačicích a v současnosti žije v Telči na Vysočině. V letech 1994 až 1996 studoval Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě a v roce 1996 nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde diplomoval v roce 2002 v ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové a prof. Jiřího Petrboka. Od roku 2003 pracuje jako pedagog na SUŠG v Jihlavě jako odborný vedoucí pedagog pro obor klasická umělecká tvorba a multimédia.

Ivo Návrat se orientuje v mnoha výtvarných profesích, jako je tvorba obrazu, multimédia, design, architektura a film. Má za sebou řadu realizací pro soukromé produkce a Českou televizi.

Zásadní je pro něj ale obraz, ve kterém se pohybuje v intencích figurální exprese a společenské angažovanosti. Pro svoji tvorbu používá převážně spray a různá mixed media.

Námětovými doménami Ivo Návrata jsou figura a portrét, jejichž prostřednictvím pozoruje svět kolem sebe. Maluje často na odpad – na staré potrhané kusy linolea, plech či sololitové desky. Pro jeho tvorbu mělo a má velký význam zejména všechno to, co kdy v životě dělal. Různorodá prostředí a lidské vztahy, kterými prošel, se podle něho staly jakousi sociologickou sondou stavu společnosti. Sondou, jejíž výsledky však bohužel nejsou nikterak povzbudivé. Podivně zkarikované postavy jakéhosi polosvěta v Proustovsky plynoucím čase, pokuřující na barových stoličkách v takřka moralizujících obrazech Ivo Návrata jsou tedy převážně nositeli přetvářky, egoismu, lhostejnosti, vykořeněnosti, osamělosti, násilí, prázdnoty a absence vizí, či úcty. Nejsou určeny k letmému pohledu, vybízí k tomu, abychom se snažili je dešifrovat a pochopit vložené poselství, které pro autora při tvorbě znamenalo jistou vnitřní katarzi.

 

Místo konání:
Vinnica
Datum:

Od: 27.8.2016
Do: 3.9.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Nejbližší akce

Překladatelská soutěž Evropský překladatelský Lvov

1.1.2020 - 1.3.2020

Překladatelská soutěž pro studenty Evropský překladatelský Lvov upozorňuje na možnosti uměleckého překladu, výuku cizích jazyků a podporuje překladatelskou profesi. České centrum se k této soutěži...

Czech In v Historické Pravdě

1.1.2020 - 31.12.2020

Série populárních naučných článků z pera historiků mapující významné milníky života české společnosti.

Cena Susanny Roth

1.1.2020 - 30.6.2020

Česká centra (dále „ČC“) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně (dále „ČLC“), vyhlašují 6. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth (dále jen „soutěž“)...

Konverzační klub

10.1.2020 - 23.12.2020

Milovníci češtiny a České republiky se můžou zúčastnit konverzačního klubu s rodilým mluvčím pořádaného Českým centrem.

Sametová revoluce 1989 - Národní muzeum

27.1.2020 - 23.12.2020

V rámci účasti na oslavách 30. výročí sametové revoluce v České republice a na Slovensku uvede České centrum Kyjev výstavu připravenou českým Národním muzeem. Výstava připomíná formou informačních...

Scio testy v Kyjevě

8.2.2020 - 4.4.2020

Národní srovnávací zkoušky nahrazují nebo doplňují přijímačky na desítky vysokých škol v České republice a na Slovensku. Od roku 2020 jsou dostupné i v Kyjevě.

Všechny akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala