Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.7.2019 - 5.8.2019

MAČ 2019 ve Lvově

Literární festival Měsíc autorského čtení se po jednatřicet dní nepřetržitě stěhuje z jednoho pořadatelského města do druhého. Celkem se v každém z nich představuje šedesát dva spisovatelů. Probíhá denně v době mezi červencem a srpnem v Brně, Wrocławi, Ostravě, Košicích a Lvově.

 Největší středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení (MAČ) vznikl v roce 2000 v Brně a v průběhu času se rozšířil i do dalších měst. V roce 2011 do Ostravy, o rok později do Wrocławi a Košic, naposledy v roce 2015 do Lvova.
"Je to takový festival druhých a třetích měst, hlavní města nebereme," říkají o MAČi organizátoři. Festival zahrnuje dvě hlavní programové linie: jedna, domácí, reprezentuje literatury pořadatelských zemí, druhá zase písemnictví země, která je v daném roce čestným hostem. MAČ tradičně startuje 1. července a pak se po jedenatřicet dní nepřetržitě stěhuje z jednoho pořadatelského města do druhého. Hlavní program denně nabízí dvě autorská čtení: čestného hosta a zástupce domácí linie.
V každém městě se během měsíce představuje dvaašedesát spisovatelů a spisovatelek: celkem se odehraje přes tři sta autorských čtení a k tomu další doprovodný program. Veškerá čtení je možné sledovat živě a později v záznamu na internetu.
Festival na sebe nabaluje řadu dalších aktivit: v rámci festivalové edice Knihovna MAČ jsou knižně publikovány nové překlady, vzniká filmová čítanka  s portréty spisovatelů z čestné země aj.

 


 

Program Lvov - hosté z České republiky:

Tereza Semotamová: Výstřední hrdinka, nebo obecnější pocit?

07.07. – 18:30 - Lvov

Překladatelka z němčiny (O. Grjasnova, J. Hermannová, M. Chobot, M. Pollack, M. Poschmannová, G. Sander, M. Stavarič ad.), publicistka, autorka rozhlasových her a spisovatelka dvou próz: Počong aneb O pinoživosti lidské existence (s J. Vítkem, 2015) a Ve skříni (2018). Narozena 1983 v Boskovicích, vystudovala scenáristiku a dramaturgii na JAMU a germanistiku na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Podle porotců Magnesie Litery prý autorčina novinka „vyjadřuje provizornost, s níž vnímá svůj život“, „odmítá stereotypy úspěchů pracovních a rodinných“, „sarkasticky odhaluje povrchnost a umělost“ a konečně „otvírá otázku, nakolik jde o výstřední a výjimečnou hrdinku a nakolik vyjadřuje obecnější životní pocit generace dnešních pětatřicátníků“.

 

Pavel Kolmačka: Smrt myši, nápor vichru

09.07. – 18:30 - Lvov

Autor pěti sbírek spirituální poezie (prvotina Vlál za mnou směšný šos, 1994, naposledy Život lidí, zvířat, rostlin, včel, 2018), románové skladby Stopy za obzor (2006) a souboru deníkových zápisů Jedna věta (2012). Narozen 1962 v Praze. Tamtéž vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, později pak religionistiku na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Prošel různá zaměstnání (sanitář v ústavu sociální péče a v domově důchodců, překladatel, středoškolský učitel aj.). „Vše, co se děje, je v textu Života kladeno jako fakt. Autor skutečnosti zachycované v básních pouze reflektuje: nijak nehodnotí smrt myši, nápor vichru ohýbající břízy ani čínskou těžbu zlata. Popisuje dění ve světě z nadhledu či odstupu, jako by on byl pouze pozorovatel, zatímco činitelé jsou ti druzí, ať už lidé, zvířata, nebo věci,“ napsala o jeho novince Klára Soukupová.

 

Miloš Doležal: Čurda, jízda, studánka

16.07. – 18:30 - Lvov

Narozen 1970 v Ledči nad Sázavou. Absolvent žurnalistiky na Univerzitě Karlově, v letech 2002–2018 zaměstnanec literární redakce Českého rozhlasu Vltava. Píše poezii, drobnou prózu, věnuje se publicistice a ediční práci. Jeho tématem je paměť rodné Vysočiny, ale hlavně křivdy, bezpráví a teror druhé světové války plus stalinismu kraje padesátých let. Vydal přes dvacet knih, naposledy Ezechiel v kopřivách (2014), Krok do tmavé noci (2015), Za (2017), Jízda na skle ochcanou strání (2017), Křižná studánka (2018), Čurda z Hlíny  (2019). V roce 2011 zazářil s bestsellerem Jako bychom dnes zemřít měli, věnovaným životu a smrti faráře Josefa Toufara.

 

Jaromír Typlt: Škrábanice na vinici a jiné příběhy

19.07. – 18:30 - Lvov 

Narozen 1973 v Jilemnici. Básník, esejista, editor, performer. Vystudoval češtinu a filosofii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, pracoval jako dramaturg Malé výstavní síně v Liberci a kurátor liberecké Galerie U Rytíře. Debutoval titulem Koncerto grosso (1990), následovala řada sbírek poezie a prózy (například Stisk, 2007; Za dlouho, 2016) a esejistických textů v monografiích Jana Pikouse (2009), Ladislava Zívra (2013), Milana Pitlacha (2018) nebo Jana Měřičky (2018). Vyrostl ze surrealismu, aktuálně spojuje básnické slovo s obrazem a zvukem, viz audiokniha Michal přes noc (2012), „filmová báseň“ Vinice (s Viktorem Kopaszem, 2012) nebo „zvukově-textová kompozice“ Škrábanice (s Michalem Ratajem, 2014).

 

Petr Borkovec: Herbář, věci a Dante

28.07. – 18:30 - Lvov

Narozen 1970 v Louňovicích pod Blaníkem. Studia českého jazyka a literatury na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy nedokončil. Píše poezii, drobnou prózu, texty pro děti; věnuje  se překladu, redakční práci, publicistice. Dramaturg pražské literární kavárny Fra. Debutoval sbírkou Prostírání do tichého (1990). Za titul Ochoz (1994) získal Cenu Jiřího Ortena (1995). Naposledy vydal: Herbář k čemusi horšímu (2018), Věci našeho života (2017), Lido di Dante (2017), O čem sní (2016), Rozvláčná vyjádření radosti (2016), Wernisch (2015), Zlodějíček (2014) a Všechno je to na zahradě (2013). „Jeho poezie se v jádru nemění,“ napsal o něm Petr A. Bílek.

 

Magdaléna Platzová: O čem se mezi manželi nemluví

30.07. – 18:30 - Lvov

Píše prózu, divadelní hry, knížky pro děti, věnuje se publicistice, překladu, herectví. Prošla redakcemi Literárních novin a Respektu. Žila v Česku a ve Spojených státech amerických, v současnosti je doma ve Francii. Narodila se v roce 1972 v Praze, absolvovala filosofii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Debutovala povídkovým souborem Sůl, ovce a kamení (2003), loni vydala svoji sedmou knihu Druhá strana ticha. Podle nakladatele „je o tom, o čem se mezi manželi nemluví. O tichu mezi člověkem a bohem. O různých způsobech bezdomovectví, ať už v luxusních domech s bazénem, nebo ve výklencích domů a na lavičkách v parcích. Je o místech, kde jsme vyrůstali a která se stávají domovem až potom, co jsme je opustili. O nenápadném počátku stárnutí a vnitřní prázdnotě, která bolí…“

 


 

Konzerty Lvov - hosté z České republiky:

 

Vítrholc — Návod, slova, rytmus

 17. 07.– 18:30 

Podle vlastních slov„radikální brněnské undergroundové sdružení básníků, literátů, výtvarníků
a hudebníků“. Od roku 1994 vydává literární almanachy (zatím devět čísel) a vystupuje živě s muzikou (CD Vítrholc100). Jádro souboru tvoří výtvarník a performer František Kowolovski (1967) a novináři Dalibor Maňas (1966) a Karel Škrabal (1969), autor šesti sbírek poezie, naposledy Rádio Vítrholc (2014) a Kavčí hory (2018). „My jsme vždycky tvrdili, že dobrá poezie nemusí být psaná slavným básníkem. Dobrá poezie může být třeba návod na pračku, kterej rozbiješ do slov a dáš mu rytmus,“ ozřejmuje filosofii Vítrholce Maňas, řečený Kaňas.

 


Petr & Pavel Hruškovi

03. 08. – 18:30

Hudebně-literární experiment, texty a výkřiky, elektronická, nová a ještě novější hudba s prvky lidových eskymáckých písní stovky let starých. Koláž sestříhaná za pomocí nástrojů hudebních i nehudebních, možných i nemožných (metalofon, kytara, dětský stolní fotbal, kaktusy...).

 

 


Сelý program festivalu

http://www.misyacavtorskykhchytan.com.ua/

https://www.facebook.com/misyacavtorskykhchytan/

 


 

Místa konání
Divadlo Lesji Ukrajinky, Horodecká ulice (вул. Городоцька) 36

Organizátoři

Větrné mlýny
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
Knižnica pre mládež mesta Košice
Мистецька Рада "Діалог"

 

Místo konání:
Divadlo Lesji Ukrajinky, Horodecká ulice (вул. Городоцька) 36.
Datum:

Od: 4.7.2019
Do: 5.8.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala