Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.5.2018 - 1.6.2018

Lukáš Šimek na Eco-foru 2018 v Záporoží

V rámci Eco-fora 2018 v Záporoží vystoupí RNDr. Lukáš Šimek s přednáškou „Experience from environmental management of air pollution in industrial cities Prague and Ostrava, Czech Republic.“

RNDr.  Lukáš  Šimek

Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu UK Praha a složil zde rigorózní zkoušku z biologie a ekologie obratlovců(1983), vědeckou aspiranturu v ÚKE ČSAV jsem nedokončil, Postupně jsem pracoval jako krajinný ekolog (Magistrát hl.m. Prahy), zoolog a koordinátor Mezinárodního projektu ochrana vydry říční na Třeboňsku, vyučoval jsem na SOŠ pro ochranu a tvorbu ŽP, na ZF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nyní provádím výzkumy obratlovců v ZCHÚ pro Agenturu ochrany přírody ČR.

 contribution:

"Experience from environmental management of air pollution in industrial cities Prague and Ostrava, Czech Republic."

 Zoologist and ecologist, studies: Charles University in Prague, placements: 1980 - University of Scheffield, UK, 1986 - University of (Athens, 2009 - Vienna Institute of BioTechnology, Viena

 Focus: Animal ecology, environmental and nature protection, urbanism and environmental protection of the city

 

 

 

Místo konání:
Záporoží
Datum:

Od: 30.5.2018
Do: 1.6.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala