Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.4.2018 10:00

Lekce Ludmyly Danylenko v Ivano-Frankivsku

Prykarpatská národní univerzita Vasyla Stefanyka a České centrum v Kyjevě pořádá lekce o české frazeologii a poté diskuse s docentkou Kyjevské univerzity Ludmylou Ivanivnou Danylenko.

 

Téma přednášky: Národní a mezinárodní v české frazeologii: starověké a moderní zdroje. Přednáška je věnována frazeologii českého jazyka v historicko-etymologických a synchronických aspektech. Pozornost je zaměřena na zvláštnosti sémantiky frazeologických jednotek spojených santickými a biblickými zdroji, výpůjčky z evropských jazyků a moderního neologismu.PhDr. Danylenko Ludmyla Ivanivna, docentka katedry slovanské filologie.

Danylenko Ludmyla Ivanivna v roce 1981 absolvovala s vyznamenáním slovanské oddělení Filologické fakulty Kyjevské národní univerzity Tarasa Ševčenka. V roce 1997 obhájil doktorskou práci na téma "Národní kulturní rysy sémantiky českých frazémů". Od roku 2000 je docentkou katedry slovanské filologie Národní univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjevě. Docentka Danylenko Ludmyla Ivanivna měla praxe v Praze na Univerzitě Karlově (2004), na Letních školách v České republice a na Slovensku: Univerzita F. Palackého (Olomouc, 1996, 1998), Univerzita Jana Komenského (Bratislava, 2000), Univerzita Karlova (Praha, 2005). Zúčastnila se XIII - XVIII. mezinárodních kongresů slovanů ve Slovinsku (Ljubljana, 2003), Makedonii (Ohrid, 2008), Bělorusku (Minsk, 2013). Do sféry vědeckých zájmů patří téma: slovanská slovní zásoba a lexikografie, frazeologie, paremiologie, dějiny slovanských studií.

 

Místo konání:
ul.Ševchenko 57, Ivano-Frankivsk
Datum:

20.4.2018 10:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala