Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.1.2018 - 30.12.2018

CzechImage - Zrcadlo nás

CzechImage je projekt realizovaný Českými centry s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni s vládní podporou k oslavám výročí. Jeho cílem je zjistit, jak je vnímána česká „značka“ doma a v zahraničí, jak vidíme sebe sami a jak nás vidí lidé zvenčí, identifikovat základní faktory, které vnímání a postoje k ČR ovlivňují, co můžeme udělat pro budování pozitivního přijímání „naší značky“.

Svým způsobem tak projekt navazuje na jemu podobný, který se uskutečnil v roce 2003, pod názvem CzechIdea. V Ukrajině bude projekt realizovaný v rámci vysokých škol s uměleckým zaměřením, kdy bychom společně měli otevřít veřejnou debatu o naší prezentaci i identitě doma i v zahraničí a zprostředkovat zkušenosti jak z domácí, tak ze zahraniční praxe. 

 


 

PLAKÁT NA ČESKOU REPUBLIKU

Vytvořte plakáty s tématikou ČR – hleděno pozitivním okem hrdého občana. Projekt k chystanému výročí vzniku Československa, spolupráce s Českými centry.

Zaměřte se na klíčové momenty ve formování českého národa, osobnosti, spisovatelé, sportovci, zlomové historické události, vynálezy, architektura, příroda, umění a další. Představte ČR světu, ukažte jak Českou republiku vnímáte vy a jak si představujete, že by vnímána být měla.

Výstup: plakát B1, případně web, animace, gif.

Termín pro odevzdání soutěžního plakátu v elektronické podobě (PDF tisková kvalita a JPG náhledová kvalita)  je  15.09.2018. Výsledky soutěže budou zveřejněny 30.09.2018. Soutěžní plakát,  životopis, aktuální fotografie a čestné prohlášení deklarujícího autorství odevzdaného plakátu je třeba zaslat na následující emailovou adresu: czechcentrekiev@gmail.com 

 

 


 

Česká republika slaví v roce 2018 sto let své existence. Součástí oslav tohoto výročí je i projekt Czech Image, který iniciovala Česká centra, jejichž posláním je propagace republiky v zahraničí, a to především prezentací české kultury a vědy.

Úvodem do obsažného projektu Czech Image se stala výstava plakátů z rukou studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni pod vedením docentky Kristiny Fišerové. Odpovídali si na otázky, co pro ně konkrétně charakterizuje zemi, v níž žijí, které z jejích symbolů jsou pro ně podstatné, jak ji vnímají v kontextu domácím a jak se domnívají, že se prezentuje navenek.

Chceme v této souvislosti oslovit studenty zahraničních uměleckých škol, aby zpracováním originálních autorských myšlenek a pohledu zvenčí nastavili tolik potřebné zrcadlo našemu vnímání sebe sama, poskytli zpětnou vazbu založenou na zcela jiné zkušenosti a reflexi.

Počítáme s tím, že výsledkem zapojení zahraničních studentů bude nová a neotřelá perspektiva, pohled s odstupem od domácí arény. Nejlepší práce budou vystaveny – tak jako tvorba českých studentů v lednu a únoru 2018 – v galerii Českých center v Praze, autoři vítězných prací pak budou pozváni k návštěvě Prahy a svých kolegů v Plzni, aby mohli své názory konfrontovat, rozvíjet, diskutovat o nich. Projekt Czech Image tak nabízí mladé generaci výtvarníků možnost pohledět na Českou republiku svobodným a kreativním okem a podat výtvarnou výpověď způsobem sobě nejvlastnějším.

 

 

Místo konání:

Ivana Fedorova 12
01030 Kyjev
Ukrajina

Datum:

Od: 26.1.2018
Do: 30.12.2018

Organizátor:

České centrum

Nejbližší akce

Výročí 2018 Společné století

1.1.2018 - 31.12.2018

Česká centra se letos zaměří na posilování image České republiky prostřednictvím projektů k oslavám výročí naší země. V této souvislosti se uskuteční v průběhu roku rozsáhlá série akcí. Hlavní...

Majdan - středoevropský debatní klub

1.1.2018 - 31.12.2018

Mezinárodní televizní pořad z Kyjeva otevřený kritické debatě o směřování střední Evropy. Diskuzní platforma, jež propojuje názorové vůdce daného geopolitického prostoru s aktéry myšlení, politiky a...

Kurzy českého jazyka

1.1.2018 - 31.12.2018

Kurzy vedou kvalifikovaní lektořI, bohemisté a rodilí mluvčí. Zaměřujeme se na praktické osvojení českého jazyka, přípravu na certifikovanou zkoušku. Poskytujem konzulatce ohledně vzdělávání v ČR a...

Balada pro Banditu – natáčení legendárního muzikálového filmu

1.1.2018 - 30.12.2018

Natáčení filmu by mělo proběhnout na Zakarpatské Ukrajině, která byla kdysi součástí Československa a režijní pojetí hodlá zapojit neherce i místní obyvatele, zcela v ducho formanovských filmů...

Český dům Lvov

1.1.2018 - 31.12.2018

České centrum Kyjev otevírá letos ve spolupráci s kulturním odborem města Lvov a měststkou knihovnickou sítí ve Lvově svoji pobočku.

Konverzační klub

12.1.2018 - 30.12.2018

Milovníci češtiny a České republiky se můžou zúčastnit konverzačního klubu s rodilým mluvčím pořádaného Českým centrem.

Všechny akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala