Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.10.2012 15:00 - 12.11.2012 0:00

Česko-slovenští fotografové s ukrajinskými kořeny se představí v Užhorodu

PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 5 VÝZNAMNÝCH FOTOGRAFŮ Z ČR. Geografická poloha Čech ve středu Evropy předurčovala po staletí tuto zemi k přirozenému (i někdy uměle vynucenému) mísení kultur, tradic a vlivů nejen politických, přicházejících ze sousedních i vzdálenějších mocnějších zemí. Možná v této dějinné mnohotvárnosti a vlivech, můžeme spatřovat také zrod osobitého českého moderního umění 20. století, ke kterému patří zejména médium fotografie. Mnozí čeští fotografové, patří dnes již ke klasice moderní světové fotografie a řada z nich je považována za typické představitele české tradice či školy, vyznačující se nezaměnitelným výtvarným lyrismem (např. Sudek), geometrizující abstrakcí (např. Drtikol, Funke, Rössler), inscenováním ve fotografii (např. Saudek, Pinkava, Bratrstvo) nebo humanismem v dokumentární fotografii (např. Koudelka, Hochová, Štreit).

K ingrediencím již zmíněných kulturních vlivů, byť na první pohled ne tak zřetelným, jako měla na českou kulturu např. kultura německá, patří bezesporu jiné slovanské kultury, spřízněné nejen jazykově, ale rovněž podobným cítěním. Možná je tento přínos ukryt i v genech fotografů, které vám chceme představit, kteří prožili svůj život v Čechách či na Slovensku, ale jejich kořeny jsou na Ukrajině. Patří k významným představitelům soudobé české fotografie a svým způsobem solitérům, stojícím mimo hlavní proudy a módní tendence ve výtvarném umění.

Taras Kuščynskij (*1932 Praha - +1983 Praha) patřil vedle Jana Saudka k nejvýraznějším osobnostem inscenované fotografie 70. a 80. let minulého století a jedním z prvních českých fotografů aktů i portrétů v přírodním prostředí, propojujících působivě ženské tělo s přírodou. Invenční byly rovněž jeho reklamní a módní fotografie, ke kterým přistupoval obdobně, jako u své umělecké tvorby.

Bohdan Holomíček (*1943 Senkevičivka, Ukrajina) je jedním z nejosobitějších dokumentárních fotografů - samouků soudobé české fotografie, mapujících svět kolem sebe formou deníku, poznámek, postřehů. Upřimné výpovědi o světě, který nejen pozoruje, ale také žije, vtahují diváka nejen do autorova privátního prostředí, ale také často do prostředí řady významných osobností, se kterými jej pojilo dlouholeté přátelství (např. Václav Havel).

Peter Župník (*1961 Levoča, Slovensko) světoobčan, narozený na Slovensku, žijící střídavě v Praze a Paříži, patří k představitelům vizualismu ve fotografii, které však dotváří domalbou či dokreslováním. Vytváří tak nezaměnitelný poetický svět příběhů, báchorek a tajemství, které jeho fotografie ukrývají. Spolu se svými slovenskými spolužáky z FAMU je počítán do “Nové slovenské vlny”, která zásadním způsobem v 80. a 90. letech posunula hranice, zejména inscenované fotografie, v tehdejším Československu.

Radka Ciglerová - Kuščynská (*1960 Praha), absolventka pražské FAMU, se systematicky věnuje krajinnému detailu, během četných cest po Africe, Asii či severní Evropě. Její fotografie můžeme mnohdy označit za minimalistické, definující prostor, náladu na základě několika tvarů, jedné či dvou barev a zejména světle, které je esenciální pro každou fotografii. Vedle své tvůrčí práce se stará o dílo a archiv svého otce Tarase.

Jan Pohribný (*1961, Praha), se již od dob studií na pražské FAMU zaměřuje na hledání vztahu člověka a krajiny. Jeho fotografie nejsou pouhým pozorováním skutečnosti, ale do reality často vstupuje, inscenuje zde své představy pomocí instalace nebo světelné malby. Svůj dlouhodobý zájem o prastaré kultury a posvátná místa Evropy přetvořil do řady projektů a knih, stejně tak se v současnosti věnuje “hledání ztraceného ráje” prostřednictvím inscenace lidského těla v krajině. Je dlouholetým pedagogem na ITF, Slezské univerzitě v Opavě a vede řadu mezinárodních workshopů.

Výstava se koná za podpory Českého centra Kyjev a Generálního konzulátu ve Lvově
pracovní doba: od 10.00 - 18.00 (kromě úterý)

Místo konání:
Закарпатський музей народної архітектури та побуту, м.Ужгород, вул.Капітульна, 33/а
Datum:

Od: 30.10.2012 15:00
Do: 12.11.2012 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala