Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.8.2015 - 27.8.2015

Čeští malíři na Open City Gallery Vinnytsia

Čeští malíři Zbyněk Linhart a Ivo Návrat vytvoří nástěnné malby na zdi v historické části Vinnytsi v rámci projektu městské rady «VIN-ART-City» a za podpory Českého centra v Kyjevě.

 

 

Zbyněk Linhart - současný český malíř, narozen 6. 5. 1981 v Háji u Ledče nad Sázavou. V letech 2000 až 2007 studoval na FaVU v Brně (prof. Martin Mainer), 2003 až 2004 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (doc. Vladimír Kokolia). Zbyněk Linhart od svého nástupu na scénu současného umění prošel a zkoušel mnohé, od studia reality, přes abstrakci a experimenty po současnou snahu přiblížit se a objevit svět malých věcí, které nás běžně obklopují, stávají se pro nás samozřejmostí a tím přestáváme vnímat jejich neobyčejnost. V jeho obrazech se stáváme součástí těchto miniaturních světů. Tvorba je charakteristická svojí bravurností, lehkostí, jasným vyjádřením. Typické jsou dynamické tahy štětcem na velkých plochách, nekličkuje, předává informace a pocity přímo, vzbuzuje emoce a nutí nás se zastavit, zklidnit a vnímat „obyčejný“ lidský život. Zbyněk Linhart byl v roce 2008 nominován na Cenu kritiky za mladou malbu. Jeho dílo je zastoupeno v prestižních soukromých sbírkách v Čechách. Malíř žije a pracuje v Praze, je jedním z rezidentů ve vysočanských ateliérech Pragovka.

www.zbyneklinhart.com

 

Ivo Návrat je současný český výtvarný umělec. Narodil se 4.5.1976 v Dačicích a v současnosti žije v Telči na Vysočině. V letech 1994 až 1996 studoval Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě a v roce 1996 nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde diplomoval v roce 2002 v ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové a prof. Jiřího Petrboka. Od roku 2003 pracuje jako pedagog na SUŠG v Jihlavě jako odborný vedoucí pedagog pro obor klasická umělecká tvorba a multimédia.

Ivo Návrat se orientuje v mnoha výtvarných profesích, jako je tvorba obrazu, multimédia, design, architektura a film. Má za sebou řadu realizací pro soukromé produkce a Českou televizi.

Zásadní je pro něj ale obraz, ve kterém se pohybuje v intencích figurální exprese a společenské angažovanosti. Pro svoji tvorbu používá převážně spray a různá mixed media.

Námětovými doménami Ivo Návrata jsou figura a portrét, jejichž prostřednictvím pozoruje svět kolem sebe. Maluje často na odpad – na staré potrhané kusy linolea, plech či sololitové desky. Pro jeho tvorbu mělo a má velký význam zejména všechno to, co kdy v životě dělal. Různorodá prostředí a lidské vztahy, kterými prošel, se podle něho staly jakousi sociologickou sondou stavu společnosti. Sondou, jejíž výsledky však bohužel nejsou nikterak povzbudivé. Podivně zkarikované postavy jakéhosi polosvěta v Proustovsky plynoucím čase, pokuřující na barových stoličkách v takřka moralizujících obrazech Ivo Návrata jsou tedy převážně nositeli přetvářky, egoismu, lhostejnosti, vykořeněnosti, osamělosti, násilí, prázdnoty a absence vizí, či úcty. Nejsou určeny k letmému pohledu, vybízí k tomu, abychom se snažili je dešifrovat a pochopit vložené poselství, které pro autora při tvorbě znamenalo jistou vnitřní katarzi.

 

Místo konání:
Vinnytsia
Datum:

Od: 17.8.2015
Do: 27.8.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala