Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Performensk Festival 2018

Performensk Festival 2018 byl prvním ročníkem festivalu performativních umění, který proběhl v Minsku, hlavním městě Běloruska, v prostorech Kulturního centra Korpus a Ok16. Během tří dní (29. 6. – 1. 7. 2018) festival navštívilo – i přes nepřízeň počasí – odhadem okolo 200 diváků.

Představilo se zde na 40 projektů od umělců z 15 různých zemí (vyjma umělců z České a Běloruské republiky vystoupili také např. hosté z Německa, Polska, Itálie, Lotyšska, Ruska, Ukrajiny, Taiwanu, Austrálie, Mexika, Kanady aj.). Část umělců byla vybrána z veřejného open callu, na který zareagovalo 67 umělců a uměleckých skupin, a část přímo oslovena a pozvána námi.

 
Hlavním dramaturgickým cílem festivalu byla prezentace různých forem performativního umění. Představeny byly umělecké druhy performance art, experimentální a objektové divadlo, tanec, sound art a hudba a doplňkově také fashion show, videoperformance a videoart. Edukativní linii zajišťovaly workshopy, artist talks a diskuzní bloky – např. „Vstříc současnému performativnímu umění“ („Towards contemporary performative arts“) nebo „Networking a kurátorství“ („Networking and curating“). Neviditelnou spojnicí mezi jednotlivými projekty bylo téma letošního festivalu, kterým bylo „otevírání“.

 

První edici hodnotíme jako velice úspěšnou a chystáme se v projektu pokračovat také do budoucna. Z reakcí během festivalu i po něm jasně vyplynulo, že je o pokračování festivalu zájem jak ze strany návštěvníků a lokálních umělců v Bělorusku, tak ze strany mezinárodních hostů. Náš produkčně-kurátorský tým se základnou v Praze bude tedy i do budoucna usilovat o česko-bělorusko-mezinárodní spolupráci a o prezentaci současného (performativního) experimentujícího umění v Bělorusku formou Performensk Festivalu 2019.