Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Ocenění účastníků soutěže u příležitosti 100. výročí založení Československa

Česká republika slaví v roce 2018 sto let své existence. Součástí oslav výročí byla prezentace první části projektu „Československo. Historie století založení státu. Soutěž z historie, geografie, kultury a ekonomiky Československa“.

Soutěž se koná z iniciativy občanské organizace Centrum pro propagaci a rozvoj programů a projektů UNESCO ve Lvovské oblasti, Generálního konzulátu České republiky ve Lvově a Generálního konzulátu Slovenské republiky v Užhorodu. Jejím cílem je propagace republiky v zahraničí a především prezentace ukrajinské, české a slovenské historie, kultury a vědy.

15. prosince se ve Lvovském muzeu historie náboženství ve městě knížete Lva – Lvově uskutečnila závěrečná část soutěže „100 let založení Československa“ a slavnostní předání cen účastníkům, na které byli pozváni představitelé českého a slovenského konzulátu, státních orgánů a partnerských organizací. Cílem první části soutěže bylo vzbudit u ukrajinské mládeže, žáků a studentů zájem o spolupráci s českým a slovenským národem, hlouběji se seznámit s fakty z historie, kultury, geografie a ekonomiky Československa a důstojně v roce 2019 prezentovat historii, kulturu, geografii a ekonomiku Ukrajiny v druhé části projektu ve školách a univerzitách Česka a Slovenska. Na slavnostní vyhlášení přijelo mnoho dětí a mládeže s rodiči i učitelé. Účastnili se ho přátelé a partneři, z dalekého města Kaluš dorazili nejmladší diplomaté – z Centra Národní Diplomacie, které funguje při škole-internátu č. 2. Samozřejmě také nechyběli ani naši vítězové z Užhorodu a Černovic, se kterými jsme se už spřátelili a téměř stali rodinou. Velkou rodinou se stali všichni účastníci mezinárodního projektu soutěže, jejichž cílem je nyní spojit úsilí do roku 2019, aby druhá část mezinárodního projektu proběhla úspěšně.       

Slavnostní předávání cen zahájil předseda občanské organizace Centrum pro propagaci a rozvoj programů a projektů UNESCO ve Lvovské oblasti pan Ihor Bohdanovyč Melech, který mluvil o projektu, jeho záměrech a přeměně malého projektu ve velikou mezinárodní misii národní, dětské a studentské diplomacie Ukrajiny pro Evropu a naše přátelské národy Čechů a Slováků. S velkou příjemností si všichni poslechli vystoupení představitelů států na téma spolupráce mezi národy – generálního konzula České republiky ve Lvově Pavla Peška a ředitelky Českého centra v Kyjevě Lucie Řehoříkové.

V proslovu k dětem, mládeži, studentům a jejich rodičům zazněla od pana Pavla Peška podpora celého českého národa Ukrajincům. Paní Lucie zahájila svůj projev krátkou a příjemnou hrou – řekněte slova, se kterými se vám asociuje Česko. Všichni přítomní se postupně zapojili, připomínali jména měst a městeček, rozmanité výrazy spojené s českou kulturou a uměním, pomníky, spisovatele či básníky. Vzpomněli si také na dobrého vojáka Švejka, kterého v okolí Lvova připomíná nespočet míst, ale i prvního prezidenta Masaryka.

Paní Lucie mluvila o své práci na Ukrajině, o Českém centru v Kyjevě a spolupráci s dětmi a mládeží v různých zajímavých kulturních, vzdělávacích a jiných projektech. Všechny přítomné pozvala na alespoň jednu návštěvu malebného Česka a jeho překrásných měst – Prahy, Brna i dalších.

Po proslovech hlavních partnerů došlo k ocenění nejlepších prací napsaných mladými lidmi z Užhorodu a Černovic. Jako prvního pozvali na scénu Ivana Senyka, který mluvil o svém referátu, za který získal první místo v soutěži.