Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Koncert u příležitosti výročí 1918 – 1968 – 1993 – 2018: Janáčkovo kvarteto v Kyjevě

Velvyslanectví České republiky v Kyjevě si slavnostním koncertem smyčcových kvartet připomnělo tzv.„osmičková výročí“.

Velvyslanectví České republiky společně s velvyslanectvím Slovenské republiky uspořádalo dne 2. Května 2018 slavnostní koncert českého Janáčkova smyčcového kvarteta a slovenského Moyzesova smyčcového kvarteta. Na programu byly skladby Josefa Suka a Ilji Zeljenky (kvartet) a Felixe Mendelssohna Bartholdiho (oktet).

Koncert v národním akademickém divadle Ivana Franka byl důstojnou připomínkou 100 let od založení Československa, 50. výročí Pražského jara a 25 let od navázání diplomatických vztahů mezi nově vzniklou Českou republikou a Slovenskou republikou a Ukrajinou.

 

Význam těchto výročí pro oba naše státy zdůraznili před koncertem ve společném vystoupení velvyslanci Radek Matula a Juraj Siváček.

 

Velvyslanectví děkuje Janáčkovu kvartetu, Moyzesovu kvartetu, Českému centru Kyjev a akademickému dramatickému divadlu Ivana Franka a sponzoru Českým aeroliniím za spolupráci a neocenitelnou pomoc při organizaci koncertu.