Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Belargo 2018 v Minsku

Prohlídkou Mezinárodního odborného veletrhu zemědělské techniky a chovatelství Belagro ministr zemědělství Jiří Milek v Minsku zahájil pracovní cestu do Běloruska. Bude také jednat se svým běloruským protějškem Leonidem Zayatsem. Společně se zúčastní jednání pracovní skupiny k česko-běloruské spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářství.

„Bělorusko je, jako součást Eurasijské hospodářské unie, spolu s Ruskou federací, Kazachstánem, Arménií a Kyrgyzstánem, pro Českou republiku perspektivním partnerem. Domnívám se, že je vhodné nadále podporovat zainteresované běloruské a české podniky a organizace v oblastech dvoustranné spolupráce, jako je budování farem pro chov skotu a živočišnou výrobu, oblast genetiky rostlin, plemenářství, semenářství a využívání moderních technologií v zemědělství a potravinářství,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Ministr navštívil v rámci cesty trvající do 7. června také společnost Belarus Minsk Tractor Works, rybí farmu a industriální komplex ALBA.

Ministerstvo zemědělství (MZe) se veletrhu Belagro, který se koná od roku 1991, účastní podruhé. V jeho stánku se představuje 10 českých společností. Jde zejména o podniky zabývající se zemědělskou technikou a technologiemi, ale i výrobou alkoholických nápojů a sýrů či pěstováním ovoce.

Posledního ročníku veletrhu se zúčastnilo více než 500 vystavovatelů ze 17 zemí světa. Výstavní plochu  o velikosti přes 50 tisíc m2 navštívilo 60 000 lidí z řad odborné i laické veřejnosti.

Mezi položky s nejvyšší hodnotou vývozu z ČR do Běloruska se za rok 2017 řadí potravinové přípravky, pivo, přípravky pro omáčky, mák, živý dobytek a přípravky k výživě zvířat. Nejvýznamnější dovozní položky jsou borůvky, potravinové přípravky, mák a živočišné tuky. Celkový zemědělský vývoz dosáhl v roce 2017 hodnoty 177 mil. Kč., dovoz se oproti roku 2016 mírně zvýšil na 18 mil. Kč.