Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Rezidenční pobyt Marie Iljašenko ve Lvově

V rámci prvního tvůrčího literárního pobytu (srpen–září 2017) se současná česká básnířka Marie Iljašenko věnovala zejména dokončování cyklu básní a jejím cílem bylo také zlepšení ukrajinštiny, protože jako autorka ukrajinského původu se do budoucna hodlá věnovat česko–ukrajinským vztahům.

V druhé části rezidenčního pobytu se autorka zúčastnila několika autorských čtení v Kyjevě („U sebe (ne) doma: psát město“), jež moderovala bohemistka a moje překladatelka Iryna Zabijaka. Dále pak absolvovala čtení ve Lvově v rámci knižního veletrhu Forum Lviv (moderovala básnířka Halyna Kruk) a vystoupila spolu s básnířkou Olenou Husejnovou („Wonderwoman. Existuje holčičí poezie?“). Opět moderovala Iryna Zabijaka.

 

Marie o svém pobytu píše: „Měsíc v ukrajinském prostředí vykonal své, takže jsem dokázala překladatelkám pomoct s překlady i vystupovat v ukrajinštině, ačkoli moje ukrajinština ještě zdaleka není plynulá.“

V rámci snahy o prezentaci ukrajinské literatury u nás předložila autorka dva  návrhy: vystoupení spisovatelky a literární vědkyně Oleny Halety, která by mohla představit soudobou ukrajinskou uměleckou reportáž. Také navrhla prezentaci dvou prozaiků nejmladší generace, Myroslava Lajuka a Viktorie Ameliny, kteří se ve svých románech vyrovnávají s komunistickou minulostí Ukrajiny. Zmíněné autory bych mohla v případě zájmu představit v rámci čtení a přeložit ukázky z jejich děl.