Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Měsíc autorského čtení 2018 ve Lvově

Letos po čtvrté proběhl ve Lvově literární festival Měsíc autorského čtení, zkráceně MAČ. Akce, která se narodila v České republice před téměř dvěma desetiletími se postupně rozšířila do dalších zemí a patří dnes mezi nejvýraznější a největší literární podniky ve střední Evropě.

Na Ukrajinu MAČ expandoval v létě 2015 z iniciativy Českého centra Kyjev (čili ČCK), jež projekt rozpohybovalo ve spolupráci se lvovským sdružením mladých intelektuálů Dialog, právě to je od té doby jeho hlavním organizátorem. MAČ pevně zakotvil ve Lvově a rok co rok zde od té doby, pokaždé v červenci a srpnu, hostí na sto spisovatelů z různých koutů Světa. Vzhledem ke genetické výbavě akce je mezi nimi pokaždé slušná řádka těch, kteří jako mateřský jazyk užívají češtinu.

V daném roce tak do haličské metropole zavítali například: dramatik Arnošt Goldflam, prozaici Petra Dvořáková, Lucie Faulerová a Vratislav Maňák, či básníci Jana Orlová, Petr Čichoň a Vít Kremlička. Klub Dziga (česky Káča) v centru města patří mezi tradiční místa, kam se Lvované přicházejí setkávat s kulturou, v červenci a srpnu díky MAČi hlavně s literaturou. A co víc, šťastnou shodou okolností jsou mezi nimi i studenti intenzivních kurzů českého jazyka, které v létě ČCK pořádá po celé Ukrajině, český jazyk se tak k nim dostává v tom nejskvostnějším balení.