Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

České centrum Kyjev

Posláním Českých center je rozvoj dialogu se zahraniční veřejností a podpora aktivní prezentace ČR ve všech oblastech kul9tury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou součástí Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC. Jsme příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Českých center je 25 a jsou zastoupena na 3 světových kontinentech.

Na přání ukrajinské strany má statut kulturního oddělení velvyslanectví České republiky. Z toho se také odvíjí jeho hlavní činnost, která se soustředí na kulturní prezentace, výuku českého jazyka a spolupráci s krajanskými komunitami.

 

Loga ke stažení