Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Dotační výzva: „Podpora spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami a vysokoškolskými pracovišti“

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Podpora spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami a vysokoškolskými pracovišti“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové...

Rezidenční pobyty Českého literárního centra

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty na léto a podzim 2019 v Brně a v Praze (zde ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava...

Kurzy češtiny v Žytomyru

Ještě více češtiny s profesionálními lektory.

Stáže na Ukrajině a v Bělorusku

České centrum na Ukrajině vyhlašuje výběrové řízení pro praktické stáže zaměřené na výuku češtiny jako cizího jazyka na období roku 2019.

Místo pro stážistu-lektora českého jazyka v Charkově

Milí kolegové, v Charkově se nečekaně uvolnilo místo pro stážistu-lektora českého jazyka. Stáž, kterou organizuje České centrum Kyjev pod záštitou velvyslanectví ČR na Ukrajině, zahrnuje do 20 hodin...

Zóna Česko - kuchyně

Češi a Česko očima Ukrajinců. Nepravidelná ilustrovaná esejistická série Českého centra v Kyjevě. Ilustrace: Olena Staranchuk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10