Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

České centrum poskytuje každý rok dvě stipendia nadaným studentům

Absolvovali jste kurzy na úrovni A2 s výsledkem lepším než 90%? Zúčastnili jste se překladatelské soutěže Susanny Roth? Pak je tu právě pro vás stipendium pro absolvování úrovně B1 či B2 v rámci kurzů českého jazyka pořádaných Českým centrem!

České centrum Kyjev každoročně uděluje dvě stipendia pro žáky, kteří absolvovali úroveň A2 s výsledkem zkoušky lepším než 90%, či se účastnili překladatelské soutěže Susanny Roth. Pokud se chcete o stipendium ucházet, pošlete následující materiály na adresu semenova@czech.cz:

  1. Doklad o absolvování zkouška z českého jazyka na úrovni A2 s výsledkem lepším než 90% nebo potvrzení účasti v překladatelské soutěži Susanny Roth
  2. Vlastnoručně vypracovaný motivační dopis, který bude obsahovat následující témata: A. Proč chci studovat český jazyk a jak znalost českého jazyka plánuji využít B. Jaká událost z české kultury/ historie mě nejvíce oslovila a proč?
  3. Kontakty: email, telefon, adresa

Nejužší výběr kandidátů postoupí do druhého kola, které bude ústní.

Motivační dopisy je možné posílat celý rok, výběrové řízení proběhne vždy měsíc před začátkem kurzu, tedy vždy v lednu/srpnu daného roku.