Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Fotografie a videa z akcí

Výstava současného českého umění v Minsku

Ve dnech 14. září až 27. října probíhá v Národním centru současného umění (NCSM) v Minsku Výstava současného českého umění, kterou 14. 9. v 16 hodin slavnostně zahájili mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Běloruské republice Milan Ekert a ředitelka NCSM Natalja Vasiljevna Šarangovič. Několik desítek artefaktů (děl) sedmi českých umělců zaplnilo výstavní prostory v prvním patře budovy NCSM na ul. Njakrasova 3 a pokrývají dostupné výtvarné techniky – malbu, kresbu, sochu, fotografii, video, počítačovou grafiku. Hlavním organizátorem výstavy vystoupilo Velvyslanectví ČR v Minsku za podpory Českého centra Kyjev, kurátorsky se podílely na běloruské straně paní Dzina Danilevič z NCSM a na české straně Veronika Psotková, která rovněž vystavila svoje sochy. Dalšími vybranými autory se stali Irena Armutidisová (fotografie), Zdeněk Daněk (malba, kresba), Roman Kudláček (malba, video), Barbora Lungová (malba), Tereza Rullerová (počítačová grafika, video), Dušan Váňa (socha). Pět předních českých autorů přijalo pozvání k instalaci na místě a na vernisáž, Roman Kudláček, Barbora Lungová, Veronika Psotková a Dušan Váňa pomohli s instalací a s prezentací výstavy pro celostátní audiovizuální média. Zájem projevily celostátní TV Belsat, společensko-kulturní kanál TV Belarus 3 a dále rozhlasová stanice Kultura Běloruského státního rozhlasu. Umělci se dne 13. září v prostorách NCSM rovněž setkali s cca 60 studenty minské umělecko-technické vysoké školy, obor designu, jimž přiblížili tvorbu českých autorů, kteří nebyli v Minsku přítomni a odpověděli mj. na otázky ohledně tematického zaměření tvorby autorů. Besedy se zúčastnili rovněž studenti oboru historie ZČU v Plzni, kteří byli v tuto dobu v Minsku na stáži. Dne 15. září se dvojice umělců B. Lungová a D. Váňa vypravili s podporou ZÚ a Českého centra kyjev do běloruského Vitěbsku, aby se seznámili s ředitelem a činností vitěbského centra moderního umění Art_Prastora. Autoři navštívili rekonstruovanou budou UNOVISu na ul. M. Chagalla a muzeum M. Chagalla. V průběhu trvání výstavy byl aktualizován večerní filmový program NCSM tak, aby obsahoval dokumentární filmy o českých umělcích.