Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Fotografie a videa z akcí

Lemberg 2017+

Ukrajinskoslovenskočeský projekt Text: Silvester Lavrík, slovenský spisovatel, dramatik, režisér, organizátor kulturního života. Narozen 1964 v Spišskom Štiavniku. Vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pracoval ako divadelný a rozhlasový režisér, pôsobil ako umelecký šéf Mestského divadla Zlín a šéfredaktor Rádia Devín, v súčasnosti v slobodnom povolaní. Vydal na desať divadelných hier (Hry, 2007) a pet prozaickýh kníh (Allegro barbaro, 2002; Villa Lola, 2004; Perokresba, 2006; Zu, 2011; Naivné modlitby, 2013). Ťažko povedať, „či sa prejavuje viac ako dramatik, divadelník, prozaik, publicista alebo ako komentátor kultúrneho diania či esejista“, uvažuje nad autorom slovenský kritik Peter Valček. Impulzom pre tvorbu projektu Lemberg 2017+ bol pobyt autora na Ukrajine a skutočnosť, že práve v tom čase si Ukrajinci pripomínali tretie výročie udalostí na Majdane. Na tom poslednom. Zatiaľ. Udalostí, počas ktorých sa prakticky zvečera naráno zrodila stovka mýtických postáv. Nebeskaja sotňa. Sto mladých mužov umrelo strelami snajperov umiestnených na okolitých strechách. Šiel som sa tam pozrieť. Vybavil sa mi obraz, ktorý k tomuto novodobému mýtu patrí ako nejaký zatiaľ nekodifikovaný, ale zato naozaj vážny rituál. V jednom zo stanov je kempingový stolík. Za ním sedí mladá žena. Na stolíku ležia mobilné telefóny. Mlčia. Zakrvavení chlapi prinášajú ďalšie. Televízie zverejňujú prvé správy o zabitých mladých mužoch. Telefóny začínajú zvoniť. Najskôr jeden po druhom, potom temer všetky odrazu. Nežije. Zabili ho, musí tá novodobá Antigona povedať do každého z nich. Ideovým cieľom libreta a následnej inscenácie je hľadanie a nachádzanie konštruktívnych, no nie naivistických a vyprázdnene patetických východísk otvárajúcich "trvalo udržateľné perspektívy" pre spoločnosť vyznávajúcu princípy humanizmu, demokracie a rešpektujúcu individuálne slobody s dôrazom na ochotu niesť zodpovednosť za konanie jednotlivca i spoločnosti. Realizačný tím je medzinárodný, účinkujú herci z Ukrajiny, Slovenska a České republiky. Výsledná multižánrová inscenácia je určená predovšetkým mladému publiku na Ukrajine, na Slovensku a v Česku.