Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Vysočina darovala 4300 ochranných štítů partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny

Všechny novinky

Vysočina darovala 4300 ochranných štítů partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny

V květnu Vysočina darovala 4300 ochranných štítů partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny.

Humanitární pomoc v hodnotě 100 tisíc korun byla předána minulý týden a podle slov ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeňka Kadlece byla téměř okamžitě přerozdělena mezi 27 vybraných nemocnic a zdravotnických zařízení napříč partnerským regionem. „Ochranné štíty vyrobené společností EFKO-karton pomohou nejen v nemocnicích ve městech, ale i na venkově. Snažili jsme se takto pomoci i městům, která mají partnerství s municipalitami na Vysočině,“ upřesnil Zdeněk Kadlec.

Kraj Vysočina využil na pořízení ochranných štítů peníze, které byly v roce 2020 určeny na spolupráci s partnerským regionem. Z důvodu uplatnění mimořádných opatření v obou státech od plánované spolupráce muselo být upuštěno. Poté, co vedení partnerské Zakarpatské oblasti požádalo Vysočinu o zvážení materiální pomoci, Vysočina přistoupila k nákupu nejžádanější položky. Humanitární pomoc partnerskému regionu mohla být uskutečněna díky pomoci Generálního konzulátu České republiky ve Lvově.

Kraj Vysočina už v minulosti poskytl partnerské Zakarpatské oblasti sociální lůžka nebo zdravotnické vybavení, pro které našel partnerský region uplatnění.

Více informací Kateřina Svobodová, odbor sekretariátu hejtmana
Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz


---------------

https://www.kr-vysocina.cz/humanitarni-dar-partnerskemu-regionu-vysocina-darovala-tisice-ochrannych-stitu-zakarpatske-ukrajine/d-4101567/p1=3380?fbclid=IwAR3I7AqaO9eF5JzK5JWUySoYcfdnFdqbxvJNT56W7IVjA-4G-OMI1EWL65U