Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Česko-ukrajinský ilustrovaný slovník

Všechny novinky

Česko-ukrajinský ilustrovaný slovník

Tento slovník je určen primárně všem, jejichž rodným jazykem je ukrajinština a chtějí se zdokonali t v češtině.

Česko-ukrajinský ilustrovaný slovník - 1.díl

Cílem je usnadnit orientaci v základních slovech a názvech a pokročilým rozšířit slovní zásobu nebo upřesnit některé výrazy, které jsou pro české rodilé mluvčí samozřejmostí. Slovník se nevyhýbá ani běžným hovorovým výrazům, které se ve slovnících spisovného jazyka obvykle nevyskytují.

  • přes 1600 hesel se tu čtenáři představuje prostřednictvím barevných fotografií a kreseb
  • hesla uspořádána logicky do skupin dle užití výrazů v reálném životě
  • slovní zásoba v kontextu
  • široký tematický záběr z českého prostředí (české specialitya místní tradice)

 

Cena: 350 hrn

 


 

Česko-ukrajinský ilustrovaný slovník - 2.díl

Druhý díl česko-ukrajinského ilustrovaného slovníku navazuje na první díl a rozvíjí terminologii v dalších oblastech každodenního života. Jako první díl je určen primárně ukrajinským rodilým mluvčím, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu a lépe se orientovat v typicky českých reáliích. Ve slovníku se tak vedle spisovných hesel objevují i běžně užívané hovorové výrazy. Slovník ale mohou využít i studenti ukrajinského jazyka nebo samouci jako doplňkový zdroj slovní zásoby při výuce v jazykových kurzech.

 Přes 1800 hesel se tu čtenáři představuje prostřednictvím barevných fotografií

 

Cena: 350 hrn

 


 

 

 

Knihu lze zakoupit v Českém centru v Kyjevě:

ul. Ivana Fedorova 12
Tel. +38 044 230 29 64
Fax: +38 044 230 21 09
E-mail: cckiev@czech.cz