Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Veletrh vzdělávání - feedback

Všechny novinky

Veletrh vzdělávání - feedback

Chceme Vám poděkovat za zorganizování českého stánku na veletrhu vzdělávání v Kyjevě od 17. do 19. listopadu 2016.

Vážená paní ředitelko, vážená paní Semenova,
 
Chceme Vám poděkovat za zorganizování českého stánku na veletrhu vzdělávání v Kyjevě od 17. do 19. listopadu 2016.
S potěšením jsme zaznamenali, kolik toho ukrajinští zájemci o vzdělávání v České republice ví a jak moc se zvýšil počet zájemců, kteří se mohou domluvit česky nebo alespoň o studiu českého jazyka uvažují.  Jsem si jistá, že na tom má zásluhu především skvělá práce Českého centra Kyjev.
Určitě se v příštím roce veletrhu v Kyjevě opět zúčastníme.
 
Bylo moc příjemné spolupracovat i s Vašimi kolegyněmi z UJOPu a s ostatními kolegy z českých univerzit.
 
Do konce roku se na našich webových stránkách objeví i informace pro zájemce o studium v ukrajinštině, které bude možné otevřít hned z hlavní stránky. (Teď sice informace v ukrajinštině máme, ale není jednoduché se k nim proklikat.)
 
S přáním hezkého víkendu
 
PhDr. Jarmila Bílkovská
vedoucí mezinárodního oddělení