Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Hlava Ji.hlavy Marek Hovorka: Český dokument je v období zlomu

Všechny novinky

Hlava Ji.hlavy Marek Hovorka: Český dokument je v období zlomu

Marek Hovorka stojí 20 let v čele jihlavského festivalu dokumentárních filmů. Jeho heslo vždy bylo „Myslet filmem“. Jeho ředitel Marek Hovorka ho spoluzaložil ještě jako student jihlavského gymnázia, dnes ho vede jako součást sedmičky důležitých evropských dokumentárních festivalů Doc Alliance. Poslechněte si záznam mimořádného vysílání z jubilejního ročníku akce.

Festival v Jihlavě zformovalo nadšení pro autorský dokumentární film, který akce nikdy neoddělovala od experimentální kinematografie. Vůle pěstovat kritické myšlení a generovat intenzivní debaty stála u počátků toho, že Ji.hlava spoluutvářela celou jednu generaci dokumentaristů a jejich divácké obce, spojenou mj. s inspirativní (pro leckoho ale i kontroverzní) osobností filmaře a pedagoga Karla Vachka. Uplynulé dvacetiletí je dnes mezi odbornou veřejností jednoznačně považované za dobu, kdy v Česku převažovaly kvality dokumentárního filmu nad tápající hranou tvorbou. „Zlomový ročník byl ten pátý, v roce 2001, kdy na festival přijeli první zahraniční hosté a kdy vizuální tvář festivalu začal určovat Juraj Horváth,“ říká k vývoji festivalu Marek Hovorka.

 

Kromě výrazné výtvarné a architektonické tváře v grafice a instalacích se festivalu daří pěstovat si svůj „intelektuálský“ svéráz (porota skládající se z jediného člověka, mimofilmové debaty na aktuální témata nejen v tzv. Inspiračním fóru a jiné speciality) a postupně budovat síť publikačních, vzdělávacích i industry aktivit. Dnes je MFDF Ji.hlava nejvýznamnější kulturní akcí Vysočiny, patří do Doc Alliance, sdružení sedmi evropských dokumentárních festivalů (do které s výjimkou největšího, amsterdamského festivalu IDFA patří většina těch nejvýznamnějších), a pravidelně vozí k rozsáhlému programu významné hosty. „V západní Evropě k sobě instituce vždycky měly blízko, nejenom vzdálenostmi. Východní Evropa si za to může trochu sama, že je oddělená, ale pro nás bylo důležité se k festivalům v Kodani nebo Nyonu připojit,“ tvrdí ředitel Hovorka. „A pěstujeme středo- a východoevropskou soutěž, která nenechává náš region stát stranou.“ Rubovou stránkou růstu festivalu, což je problém většího množství úspěšných českých kulturních akcí, je někdy citelná míra chaotičnosti organizace, pravděpodobná způsobená postupním dobudováváním organizační struktury, která čelí nově přibývajícím úkolům. 

Speciální vydání Mozaiky z Ji.hlavy, rozhovor s Markem Hovorkou - Foto:  MFDF Jihlava

Český film je podle Marka Hovorky v období zlomu. Je to věc generační výměny v českém filmu i posunu ve výrobě a distribuci. „Ročně vznikne kolem 10.000 dokumentárních filmů, mnoho z nich je debutů a 70 % debutujících tvůrců už nikdy dalším filmem nepokračuje. Často jim nechybí nadšení, ale zázemí,“ říká Marek Hovorka s tím, že pracovat na něm je dalším úkolem festivalu. Že by nastupující generaci chyběly výrazné talenty, si ale nemyslí. 

http://www.rozhlas.cz/vltava/host/_zprava/1661665