Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

MADE IN SLAVUTYČ - druhé kolo

Všechny novinky

MADE IN SLAVUTYČ - druhé kolo

Organizátoři originální akce vyhlásili druhé kolo soutěže o nejlepší návrh rekordu, jež má Slavutyč zapsat do světoznámé Guinessovy knihy.

Akce české umělkyně Kateřiny Šedé budí pozornost po celém světě, vystavovala ve Frankfurtu, Londýně, New Yorku, jako první Češka připravila výstavu pro legendární londýnskou Tate Modern. Její tvorba bývá charakterizována jako sociální architektura nebo práce s komunitou. K tomu sama říká: „Svou práci bych nerada škatulkovala. Dokonce toužím z umění úplně vypadnout a pokusit se vymyslet něco úplně jiného. V mé tvorbě se většinou snažím spojit lidi na základě věcí, které je rozdělují. Snažím se vytvořit něco, co lidi přiměje ke změně stereotypu, ve kterém žijí.“ Další ze svých realizací Kateřina Šedá umístila do Slavutyče. Akce Made in Slavutyč má ukrajinské město, postavené na zelené louce krátce po černobylské tragédii, zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.

 

Jakým způsobem se Slavutyč do Guinessovky dostane závisí na jeho obyvatelích. „Musí to být ale něco společného, aby všichni věděli, že rekordu dosáhli spojenými silami. Takového rekordu, který Slavutyč přiblíží čtenářům a fanouškům Guinessovy knihy po celém světě. Možná Slavutyč dokonce inspiruje jiná města. Možná dokážeme, že dělat věci společně má stále ještě smysl,“ popisuje záměr Kateřina Šedá. Akce, jíž chce umělkyne Slavutyč zviditelnit světu probíhá ve spolupráci s místním sdružením Festival 86 a Českým centrem Kyjev.

 

Soutěž o nejlepší návrh rekordu vyhlásila Šedá průběhu Dne města Slavutyče (4. Června). Vítězný návrh se měl stát úhelným kamenem budoucí realizace a jeho autor obdržet poukaz na sedmidenní poznávací tour po České republice, dárkový balíček a možnost po dobu tří měsíců studovat český jazyk v některém z měst, kde České centrum na Ukrajině jazykové kurzy pořádá (Kyjev, Lvov, Dněpropetrovsk, Ivano-Frankovsk, Vynnytsa a Charkov). Nakonec se podařilo shromáždit přes šest set návrhů, které podaliSlavutyčané všech věkových kategorií.

 

Náruč nápadů posuzovala Kateřina Šedá s programovým ředitelem Festivalu 86 IlliouGladshteinem. „Museli jsme vyřadit návrhypopisující rekord, který se nedá změřit. Dále ty, kde by to bylo příliš nebezpečné, nebo takové, které kopírují něco, co se už odehrálo jinde. Zajímalo nás také velmi, co nového by rekord přinesl městu a jakou zprávu o něm podá světu,“ řekla Šedá o tom, podle jakých kritérií se při výběru postupovalo. Přestože bylo z čeho vybírat, vítězný rekord se na první pokus zvolit nepodařilo. Na festivalu Kód místa (24. Září) organizátoři prezentovali osm nejlepších návrhů. Přítomen byl starosta města pan Jurij Fomičev i jejich autoři, kteří dostali prostor k tomu, aby své nápady komentovali před publikem.

 


Obejmout město

Návrh obklopit město Slavutyč živým řetězem z jeho obyvatelů byl hodně rozšířený. Dostali jsme až 5 nezávislých návrhů, jejichž základnou byl lidský kruh kolem města. Liší se názvem a tím, co přesně mají dělat lidé: tančit chorovod, vypouštět balonky apod.

Milionový blesk

Nápad spočívá v tom, že celé město ve stejnou dobu rozsvítí své fotoaparáty a mobily. Z kosmu bude to vypadat jakoby ve Slavutuči svítí nová hvězda.

Střechy Slavutyče

Každý má vyjít na střechu svého domu a vypouštět lampiony do nebe. Dole nemá zůstat ani jeden obyvatel města.

Největší piknik

Všichni se sejdou na náměstí a zahájí velký piknik. Problém toho projektu spočívá v tom, že v Indii dosáhli podobného rekordu za účasti 22 tisíc lidí.

Slavutyč jako režisér

Natáčení filmu s největším počtem režisérů a účastníků. Celé město se stane místem natáčení a točí jeden druhého.

Výměna

Jeden z návrhů spočíval v tom, že obyvatelé Slavutyče se vymění místa s obyvateli Černihova. Otázka je jak 300 tisíc obyvatelů Černihova umístit ve Slavutyči, který má 25 tisíc obyvatelů.

Nejčistější město

Velice rozšířeným byl návrh udělat Slavutyč nejčistějším městem. Několik slečen nabídly, aby se celé město společně uklidilo.

Napít se spolu

Je to návrh osmileté holky. Co přesně mají pít obyvatelé města a kolik má jich být, však neřekla.


Všech osm návrhů, které prošly prvním sítem, mají jejich autoři možnost rozpracovat, doplnit a zúčastnit se dalšího výběrového kola, kam se ostatně stále se svými nápady mohou hlásit další a další obyvatelé Slavutyče. Odtud už má vzejít finální tvar: idea, kterou se autorka projektu Kateřina Šedá nechá inspirovat k finální podobě rekordu. Návrhy je možné dále podávat do 30. listopadu 2016, například na internetových stránkách http://madeinslavutych.org/#rekord nebo http://madeinslavutych.org/en-presentation/. Facebook https://www.facebook.com/madeinslavutych/.

Klíčovou ideu, ze které rekord vzejde pak Kateřina Šedá představí v lednu 2017.

Samotná realizace rekordu proběhne v květnu 2017.