Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

СzechImage

Všechny novinky

СzechImage

CzechImage je projekt realizovaný Českými centry s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni s vládní podporou k oslavám výročí. Jeho cílem je zjistit, jak je vnímána česká „značka“ doma a v zahraničí, jak vidíme sebe sami a jak nás vidí lidé zvenčí, identifikovat základní faktory, které vnímání a postoje k ČR ovlivňují, co můžeme udělat pro budování pozitivního přijímání „naší značky“.

Natalia Bazio (Vítězkyně soutěže CzechImage Ukrajina)

Česko, stejně jako jakoukoliv jinou zemi, reprezentují její občané. Proto jsem se na svých plakátech pokusila ukázat celkový obraz země skrze portréty osobností, které utvářely samy sebe a spolu s tím i svou zemi.

 Hlavním poselstvím ilustrací je portrét každého člověka jako symbol tváře země.

 Na sérii plakátů jsou představeny osoby, které vynaložily nemalé úsilí k rozvoji země v minulosti. Díky takovým známým osobnostem, jaké jsou zobrazeny na plakátech, je dnes Česko tak kulturně i ekonomicky rozvinuté.

 

            

 


 Nastia Filipenko

  

Pro mě bylo Česko takovou malou zemí, která má ale velké srdce. Neznám to jen z doslechu, protože se učím v Českém centru v Charkově, kde jsem se seznámila se svými lektory. S lidmi, kteří mají tak rádi Ukrajinu, se nejde nespřátelit. A vyběr tématu pro plakát nebyl těžký, protože nosím čočky, takže se přímo nabízí připomínka Wichterleho, kterému za ně vděčím.

 

 


 

Ivan Černyš 


  K Česku mám speciální vztah, protože v něm žijí mí rodiče a každý rok ho navštěvuji, někdy i dvakrát ročně. Žijí ve městě Brno, díky čemuž už jsem projezdil a prozkoumal téměř celý Jihomoravský kraj. Mohl jsem udělat turistický plakát, ale nakonec jsem se rozhodl zobrazit legendární tramvaj Tatra T3, která je symbolem české kvality a určitým způsobem spojuje naše dva státy a obyčejné občany, kteří ji využívají v hromadné dopravě. Pro ilustraci tohoto jevu jsem použil vlastní štípnuté lístky z kyjevské i brněnské MHD. Česko je pro mě útulným zákoutím uprostřed velkého evropského bytu, které má všechno kromě moře: pole i hory, hrady a mezi nimi schovaná malá a tichá městečka, domky přitulené k sobě, moravské víno a samozřejmě spoustu tramvají.

 

 


Mariia Lysenko

         

 


 

Egor Koryukin 

Kateryna KarpenkoAlina Ždanová