Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.10.2017

Večer současných českých autorů v Ivano-Frankivsku

České Centrum Kyjev představuje literární čtení současných českých autorů v Ivano-Frankivsku. Vystupující: Šimon Leitgeb, Tomáš Čada, Tomáš Tlapa, Marie Feryna

Kurzy českého jazyka

Kurzy češtiny organizuje České centru od roku 2001. Kurzy vedou kvalifikovaní lektoři, kteří mají individuální přístup ke každému posluchači jazykových kurzů.

14.9.2017    |    29.10.2017

Výstava současného českého umění v Minsku

Ve spolupráci s Národním muzeem současného umění (NCSM) v Minsku, ZÚ Minsk a ČC Kyjev uspořádají výstavu současného českého umění.

21.9.2017    |    30.11.2017

Zaniklý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky

Za účasti Slovanské knihovny a Českého centra v Kyjevě proběhne výstava Zaniklý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky.

Stáže na Ukrajině a v Bělorusku

České centrum na Ukrajině vyhlašuje výběrové řízení pro praktické stáže zaměřené na výuku češtiny jako cizího jazyka na období roku 2017 a 2018.

27.1.2017    |    31.7.2017

Konverzační klub

Milovníci češtiny a České republiky se můžou zúčastnit konverzačního klubu s rodilým mluvčím pořádaného Českým centrem.

Kalendář

Kalendář

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

06. 10. 2017

Výstava současného českého umění v Minsku

Ve dnech 14. září až 27. října probíhá v Národním centru současného umění (NCSM) v Minsku Výstava současného českého umění, kterou 14. 9. v 16 hodin slavnostně zahájili mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Běloruské republice Milan Ekert a ředitelka NCSM Natalja Vasiljevna Šarangovič. Několik desítek artefaktů (děl) sedmi českých umělců zaplnilo výstavní prostory v prvním patře budovy NCSM na ul. Njakrasova 3 a pokrývají dostupné výtvarné techniky – malbu, kresbu, sochu, fotografii, video, počítačovou grafiku. Hlavním organizátorem výstavy vystoupilo Velvyslanectví ČR v Minsku za podpory Českého centra Kyjev, kurátorsky se podílely na běloruské straně paní Dzina Danilevič z NCSM a na české straně Veronika Psotková, která rovněž vystavila svoje sochy. Dalšími vybranými autory se stali Irena Armutidisová (fotografie), Zdeněk Daněk (malba, kresba), Roman Kudláček (malba, video), Barbora Lungová (malba), Tereza Rullerová (počítačová grafika, video), Dušan Váňa (socha). Pět předních českých autorů přijalo pozvání k instalaci na místě a na vernisáž, Roman Kudláček, Barbora Lungová, Veronika Psotková a Dušan Váňa pomohli s instalací a s prezentací výstavy pro celostátní audiovizuální média. Zájem projevily celostátní TV Belsat, společensko-kulturní kanál TV Belarus 3 a dále rozhlasová stanice Kultura Běloruského státního rozhlasu. Umělci se dne 13. září v prostorách NCSM rovněž setkali s cca 60 studenty minské umělecko-technické vysoké školy, obor designu, jimž přiblížili tvorbu českých autorů, kteří nebyli v Minsku přítomni a odpověděli mj. na otázky ohledně tematického zaměření tvorby autorů. Besedy se zúčastnili rovněž studenti oboru historie ZČU v Plzni, kteří byli v tuto dobu v Minsku na stáži. Dne 15. září se dvojice umělců B. Lungová a D. Váňa vypravili s podporou ZÚ a Českého centra kyjev do běloruského Vitěbsku, aby se seznámili s ředitelem a činností vitěbského centra moderního umění Art_Prastora. Autoři navštívili rekonstruovanou budou UNOVISu na ul. M. Chagalla a muzeum M. Chagalla. V průběhu trvání výstavy byl aktualizován večerní filmový program NCSM tak, aby obsahoval dokumentární filmy o českých umělcích.

03. 10. 2017

Lemberg 2017+

Ukrajinskoslovenskočeský projekt Text: Silvester Lavrík, slovenský spisovatel, dramatik, režisér, organizátor kulturního života. Narozen 1964 v Spišskom Štiavniku. Vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pracoval ako divadelný a rozhlasový režisér, pôsobil ako umelecký šéf Mestského divadla Zlín a šéfredaktor Rádia Devín, v súčasnosti v slobodnom povolaní. Vydal na desať divadelných hier (Hry, 2007) a pet prozaickýh kníh (Allegro barbaro, 2002; Villa Lola, 2004; Perokresba, 2006; Zu, 2011; Naivné modlitby, 2013). Ťažko povedať, „či sa prejavuje viac ako dramatik, divadelník, prozaik, publicista alebo ako komentátor kultúrneho diania či esejista“, uvažuje nad autorom slovenský kritik Peter Valček. Impulzom pre tvorbu projektu Lemberg 2017+ bol pobyt autora na Ukrajine a skutočnosť, že práve v tom čase si Ukrajinci pripomínali tretie výročie udalostí na Majdane. Na tom poslednom. Zatiaľ. Udalostí, počas ktorých sa prakticky zvečera naráno zrodila stovka mýtických postáv. Nebeskaja sotňa. Sto mladých mužov umrelo strelami snajperov umiestnených na okolitých strechách. Šiel som sa tam pozrieť. Vybavil sa mi obraz, ktorý k tomuto novodobému mýtu patrí ako nejaký zatiaľ nekodifikovaný, ale zato naozaj vážny rituál. V jednom zo stanov je kempingový stolík. Za ním sedí mladá žena. Na stolíku ležia mobilné telefóny. Mlčia. Zakrvavení chlapi prinášajú ďalšie. Televízie zverejňujú prvé správy o zabitých mladých mužoch. Telefóny začínajú zvoniť. Najskôr jeden po druhom, potom temer všetky odrazu. Nežije. Zabili ho, musí tá novodobá Antigona povedať do každého z nich. Ideovým cieľom libreta a následnej inscenácie je hľadanie a nachádzanie konštruktívnych, no nie naivistických a vyprázdnene patetických východísk otvárajúcich "trvalo udržateľné perspektívy" pre spoločnosť vyznávajúcu princípy humanizmu, demokracie a rešpektujúcu individuálne slobody s dôrazom na ochotu niesť zodpovednosť za konanie jednotlivca i spoločnosti. Realizačný tím je medzinárodný, účinkujú herci z Ukrajiny, Slovenska a České republiky. Výsledná multižánrová inscenácia je určená predovšetkým mladému publiku na Ukrajine, na Slovensku a v Česku.

08. 06. 2017

Made in Slavutych

Akce české umělkyně Kateřiny Šedé Made in Slavutych má zapsat do Guinnessovy knihy rekordů ukrajinské město Slavutyč.

Videa

Video placehodler