Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.2.2018    |    17.2.2018

Přednáška Vladimíra Šlapety: Moderní architektura v Československu 1918-1939

Československo, mladý stát vzniklý po první světové válce, se na počátku 20. století stál jednou z předních zemí, kde krystalizovala funkcionalistická a moderní architektura. Akci organizuje České centrum v Kyjevě ve spolupráci se Státní vědeckou architektonicko-stavební knihovnou V. G. Zabolotného (Kyjev), Centrem historie urbanismu střední a východní Evropy (Lvov) a Urban Forms Center (Charkov).

Kurzy českého jazyka pro děti

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince

Zkoušku uznávají mnozí zaměstnavatelé v ČR i v zahraniční a některé vysoké školy. Může vám pomoci v přijímacím řízení na vysoké školy a pomoci ve vaší pracovní kariéře.

Stáže na Ukrajině a v Bělorusku

České centrum na Ukrajině vyhlašuje výběrové řízení pro praktické stáže zaměřené na výuku češtiny jako cizího jazyka na období roku 2018.

27.1.2017    |    31.7.2017

Konverzační klub

Milovníci češtiny a České republiky se můžou zúčastnit konverzačního klubu s rodilým mluvčím pořádaného Českým centrem.

Kalendář

Kalendář

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

19. 01. 2018

České centrum v Kyjevě

Kontakt: ul. Ivana Fedorova 12, Kyjev, 03150 // Tel.+38 095 68 73 158 / +38(044) 230-29-64 // E-mail:cckiev@czech.cz / www.kyiv.czechcentres.cz / http://www.facebook.com/cz.kyiv

10. 11. 2017

Večer současných českých autorů v Ivano-Frankivsku

Foto -Mariya Vaino, Urban Space

02. 11. 2017

Státní recepce zastupitelského úřadu

Tradiční setkání u příležitosti 99. výročí založení Českoslovenka proběhlo 31.10. v muzeu Duchovní kultury Ukrajiny v Kyjevě za účasti významných ukrajinských hostů, členů vlády, partnerů a přátel České republiky v Ukrajině. Na recepci vystoupil ambasador ČR na Ukrajině pan Radek Matula, který ve svém projevu zhodnotil práci zastupitleského úřadu v roce 2017, poděkoval za spolupráci a krátce nastínil i plány na příští rok, kdy společně budeme slavit sté výročí založení našeho státu. Na recepci přišlo přes dvě stě hostů a o doprovodný program se krom obecně dobré a slavnostní nálady postarala česká kapela BosoBos v rytmu dixi-jazz-pop.

06. 10. 2017

Výstava současného českého umění v Minsku

Ve dnech 14. září až 27. října probíhá v Národním centru současného umění (NCSM) v Minsku Výstava současného českého umění, kterou 14. 9. v 16 hodin slavnostně zahájili mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Běloruské republice Milan Ekert a ředitelka NCSM Natalja Vasiljevna Šarangovič. Několik desítek artefaktů (děl) sedmi českých umělců zaplnilo výstavní prostory v prvním patře budovy NCSM na ul. Njakrasova 3 a pokrývají dostupné výtvarné techniky – malbu, kresbu, sochu, fotografii, video, počítačovou grafiku. Hlavním organizátorem výstavy vystoupilo Velvyslanectví ČR v Minsku za podpory Českého centra Kyjev, kurátorsky se podílely na běloruské straně paní Dzina Danilevič z NCSM a na české straně Veronika Psotková, která rovněž vystavila svoje sochy. Dalšími vybranými autory se stali Irena Armutidisová (fotografie), Zdeněk Daněk (malba, kresba), Roman Kudláček (malba, video), Barbora Lungová (malba), Tereza Rullerová (počítačová grafika, video), Dušan Váňa (socha). Pět předních českých autorů přijalo pozvání k instalaci na místě a na vernisáž, Roman Kudláček, Barbora Lungová, Veronika Psotková a Dušan Váňa pomohli s instalací a s prezentací výstavy pro celostátní audiovizuální média. Zájem projevily celostátní TV Belsat, společensko-kulturní kanál TV Belarus 3 a dále rozhlasová stanice Kultura Běloruského státního rozhlasu. Umělci se dne 13. září v prostorách NCSM rovněž setkali s cca 60 studenty minské umělecko-technické vysoké školy, obor designu, jimž přiblížili tvorbu českých autorů, kteří nebyli v Minsku přítomni a odpověděli mj. na otázky ohledně tematického zaměření tvorby autorů. Besedy se zúčastnili rovněž studenti oboru historie ZČU v Plzni, kteří byli v tuto dobu v Minsku na stáži. Dne 15. září se dvojice umělců B. Lungová a D. Váňa vypravili s podporou ZÚ a Českého centra kyjev do běloruského Vitěbsku, aby se seznámili s ředitelem a činností vitěbského centra moderního umění Art_Prastora. Autoři navštívili rekonstruovanou budou UNOVISu na ul. M. Chagalla a muzeum M. Chagalla. V průběhu trvání výstavy byl aktualizován večerní filmový program NCSM tak, aby obsahoval dokumentární filmy o českých umělcích.

Videa

Video placehodler