Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Грант "Підтримка співпраці між чеськими й українськими університетами та робочими місцями у вищих навчальних закладах"

Всі новини

Грант "Підтримка співпраці між чеськими й українськими університетами та робочими місцями у вищих навчальних закладах"

Друзі, є ще грант "Підтримка співпраці між чеськими й українськими університетами та робочими місцями у вищих навчальних закладах"

 

Останній день подачі заявки: 1. 4. 2019

----------------

uzávěrka 1/4/2019

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Podpora spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami a vysokoškolskými pracovišti“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019.

Více informací k dotační výzvě naleznete v přiloženém textu výzvy .

Pro vypracování žádosti použijte aktuální formuláře.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 1. 4. 2019 do 13.00 hodin.

Žádosti zasílané doporučeně poštou, osobně, kurýrem a dalšími poskytovateli poštovních služeb musí být odeslány v dostatečném předstihu.

Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

http://www.czechaid.cz/dotacni-vyzva-podpora-spoluprace-mezi-ceskymi-a-ukrajinskymi-univerzitami-a-vysokoskolskymi-pracovisti/?fbclid=IwAR3UXkwdnp-kM5FY0Jn0_CP1bDZimVw5HnKcVVDaedF6hmQWUO4ueg8YNxk

 

Zobrazeno: 0 x